· 

Verkennend archeologisch onderzoek Koudenhoek

De gemeente Vlissingen is bezig met de voorbereidingen van de ontwikkeling van het terrein tussen de Houtkade en de Koudenhoek in Vlissingen.

Hoek Onderstraat, Koudenhoek  © Multranet Media

Voorafgaand aan de bouw moeten verschillende vooronderzoeken plaatsvinden. Het gaat hierbij om milieukundig en verkennend archeologisch onderzoek.

Verkennend archeologisch onderzoek
De kans is groot dat in de ondergrond van het terrein nog archeologische resten aanwezig zijn. Ter plaatse is namelijk al vanaf 1600 na Chr. gewoond en geleefd. Een verkennend archeologisch onderzoek is nodig om te achterhalen of archeologische resten nog aanwezig zijn en in welke staat zij bewaard zijn gebleven. Het onderzoek moet duidelijk maken of er voor de bouw nog een opgraving moet plaatsvinden.

Het verkennend onderzoek vindt plaats in de vorm van zoeksleuven. Op de parkeerplaats tegen de Houtkade aan wordt een brede zoeksleuf gegraven. Ook in de berm van de Koudenhoek worden twee kleine zoeksleuven gegraven. De Walcherse Archeologische Dienst (WAD) en aannemingsbedrijf De Voogd voeren het onderzoek uit. Het werk gebeurt onder milieukundige begeleiding. Waar mogelijk werken zij binnen hekken.

Verkeershinder
Het graven van de zoeksleuven aan de Koudenhoek moet vanaf de straat plaats vinden. Het verkeer ondervindt hier gedurende het werk hinder van. Ook worden gedurende deze dagen enkele parkeervakken in beslag genomen. De onderzoekers proberen de hinder in tijd en omvang zo gering mogelijk te houden.

Planning
Het onderzoek vindt plaats op donderdag 22 juni en vrijdag 23 juni 2023. Op donderdag 22 juni 2023 start het graven aan de Koudenhoek. De uitvoerders trachten aan het eind van de dag hier de sleuven weer dicht te hebben en de parkeervakken weer vrij te maken.

Reactie schrijven

Commentaren: 0