· 

Innovatieve maatregel tegen wildparkeren fietsen

Op de Middelburgse Markt is er steeds meer sprake van het wildparkeren van fietsen. Op vrijdagavonden en zaterdagavonden is het vaak in zo’n mate dat de doorgang van hulpdiensten wordt beperkt of zelfs belemmerd.

Pop-up fietssysteem markt

Om deze gevaarlijke situaties tegen te gaan heeft gemeente Middelburg besloten diverse maatregelen te nemen. Een zeer innovatieve maatregel is het zogeheten pop-up fietssysteem, dat werkt met beamers die via geprojecteerde kleuren op de straat aangeven waar wél en waar beslist geen fietsen mogen staan. Het pop-up fietssysteem zal op drukke avonden projecteren op de hoek vanaf de Helm/Markt richting de Vlasmarkt en op de hoek van de Pottenmarkt. Juist die plekken zijn zeer belangrijke routes voor hulpdiensten. Stremmingen daarvan kunnen grote gevolgen hebben.

Handhavingsacties
Als aanvulling op het systeem gaat gemeente Middelburg de komende periode diverse handhavingsacties houden, zoals verwijdering van fout geparkeerde fietsen. Wanneer een fiets op een wijze is geplaatst die tot gevaarlijke situaties kan leiden of wanneer deze de doorgang hindert, wordt de fiets meteen verwijderd. In overige gevallen wordt aan elke te verwijderen fiets eerst een label aangebracht. Hierop staat dat de fiets wordt verwijderd wanneer deze niet binnen één uur is verplaatst. Op andere locaties in Middelburg wordt hiervoor een termijn van vier uur aangehouden. Gezien de noodzaak om de hulpverleningsroutes in de binnenstad vrij te houden, wordt in deze situatie gekozen voor één uur. De kosten voor het verwijderen van fietsen worden op de overtreder verhaald.

Bron en foto gemeente Middelburg

Reactie schrijven

Commentaren: 0