· 

POV: ‘Vlissingen verliest zeker 1,9 miljoen op verkoop parkeerplaatsen Machinefabriek’

De POV wil dat de gemeenteraad niet akkoord gaat met het huidige plan voor een parkeergarage in de Machinefabriek. Dat moet pas later aan bod komen. Laat de partij weten via een persbericht.   

Machinefabriek in de steigers  © Multranet Media

Amendement
Perspectief op Vlissingen (POV) heeft een amendement ingediend voor de raadsvergadering van donderdagavond 29 juni waarin het besluit over de te realiseren parkeergarage in de Machinefabriek niet wordt genomen dan nadat er een separaat voorstel op tafel ligt dat budgettair neutraal is én een sluitende exploitatie kent van die parkeergarage.

De POV heeft vooral grote twijfels over dit project vanwege het volgende:
Na realisatie worden er 160 parkeerplaatsen in die parkeergarage onder de kostprijs verkocht, wat resulteert in een groot verlies voor de gemeente Vlissingen. Uit informatie die wij verkregen via de projectontwikkelaars blijkt dat er 100 parkeerplaatsen zijn verkocht tegen € 20.000 per stuk en 60 parkeerplaatsen tegen € 15.000 per stuk.

Verlies op de parkeergarage
De kostprijs per parkeerplaats in de machinefabriek ligt in ieder geval op, maar waarschijnlijk boven € 30.000 per parkeerplaats, zoals blijkt uit informatie die op verschillende plaatsen in externe rapporten beschikbaar is.
Dit betekent dat, bij ongewijzigde realisatie van de plannen, er minimaal een verlies wordt geleden op 100 parkeerplaatsen van € 1.000.000; en op 60 parkeerplaatsen van € 900.000. Een en ander betekent dat de gemeente Vlissingen direct een verlies lijdt van € 1.900.000 op de parkeergarage in de Machinefabriek. Daarnaast verwacht de POV dat er nog meer parkeerplaatsen onder de kostprijs zijn c.q. worden verkocht. Het is meer dan aannemelijk dat het te nemen verlies boven de € 2.500.000 uit zal stijgen bij ongewijzigd beleid.

In strijd met de regelgeving
De POV stelt zich op het standpunt dat dit niet kan: de gemeente is niet in een (financiële) positie dat Vlissingen zich dit kan veroorloven. Maar er is meer:
Het verkopen onder de kostprijs is in strijd met de regelgeving op het gebied van staatssteun, en geeft een oneerlijke bevoordeling door de overheid van particuliere ondernemers. Hiermee handelt Vlissingen naar alle waarschijnlijkheid onrechtmatig. De POV vindt dan ook dat deze gang van zaken gestopt moet worden en er géén besluit over de realisatie van een parkeergarage in de Machinefabriek nu mogelijk is.

Reactie schrijven

Commentaren: 0