· 

Zeeuwse gemeenten scoren bovengemiddeld in afhandeling e-mails

Gemeenten in Zeeland presteren bovengemiddeld met het beantwoorden van vragen per e-mail. Dit blijkt uit het jaarlijks onderzoek van klantcontactbeheerder Pricon, waarbij alle gemeenten onlangs werden benaderd met een eenvoudige vraag. Als uitgangspunt is gekeken naar de e-mailgedragslijn voor overheden.

In de provincie Zeeland beantwoordt 77 procent van de gemeenten een eenvoudige vraag binnen de toegestane termijn van twee werkdagen. Dat is met een stijging van 23 procentpunt een flinke verbetering ten opzichte van vorig jaar. Hiermee behoort Zeeland samen met de provincies met Noord-Holland en Groningen tot de drie best presterende provincies. Acht procent van de gemeenten heeft een eenvoudige vraag na drie weken nog steeds niet beantwoord. Dit percentage ligt wel vijftien procentpunt lager dan vorig jaar. Het betreft de gemeente Sluis. Hiermee behoort Zeeland samen met Drenthe en Groningen tot de best presterende provincies.

Ontvangstbevestiging
46 procent van de gemeenten stuurt geen ontvangstbevestiging na ontvangst van een eenvoudige vraag per e-mail. Dit is wel een daling van zestien procentpunt ten opzichte van vorig jaar. Met dit percentage ligt Zeeland drie procentpunt onder het landelijk gemiddelde.

Gemeenten zijn goed bereikbaar
92 procent van de Zeeuwse gemeenten heeft een e-mail op de website vermeld, terwijl dit vorig jaar nog 85 procent was. Dat is bovendien zestien procentpunt hoger dan het landelijk gemiddelde. Daarmee heeft Zeeland procentueel gezien de meeste gemeenten met een e-mailadres op de website.

Bij de gemeente waar je alleen kunt mailen aan de hand van een algemeen contactformulier, de gemeente Terneuzen, is het overigens niet verplicht om persoonlijke gegevens te delen. Hiermee is Zeeland samen met Overijssel de klantvriendelijkste provincie van Nederland.

De volledige onderzoeksresultaten zijn hier te bekijken.

Reactie schrijven

Commentaren: 0