· 

Onderzoek naar broedplaatsen meeuwen in Vlissingen en overlast

Een gemeente aan de kust trekt niet alleen recreanten. We zien ook zeehonden, visdieven en aalscholvers. En natuurlijk: meeuwen!

Meeuwen © Multranet Media

De meeuwen komen uit de wijde omgeving om bij laagwater naar eten te zoeken. Bij vloed rusten zij uit op platte daken tot het weer eb wordt. Die daken zijn vooral in Vlissingen dicht bij zee te vinden. Onder deze meeuwen zijn er helaas altijd wat die overlast geven, omdat ze meer van patat houden.

Verdwenen broedgebieden
Afgelopen jaren zijn veel broedgebieden verdwenen. Braakliggende terreinen werden bebouwd én de vos bereikte Zeeland. Een aantal meeuwen week ook voor het broeden uit naar platte daken. Deze broedvogels zorgen ook voor overlast. Ze maken veel geluid en proberen belagers te verjagen.

Preventieve maatregelen
Alle broedende vogels (dus ook meeuwen) zijn beschermd zolang er jongen op het nest zitten. Alleen het nemen van preventieve maatregelen mag. De gemeente laat de mogelijkheden hiervoor onderzoeken. Een deskundige brengt voor de gemeente in kaart waar de meeuwen broeden en waar sprake is van overlast. Dit najaar wanneer de resultaten bekend zijn, bepaalt de gemeente welke maatregelen mogelijk zijn.

Meer weten? Download dan de Stadsmeeuwenwijzer (PDF bestand) zie hieronder.

Bron: Vlissingen.nl

Download
Meeuwen stadsmeeuwenwijzer.pdf
Adobe Acrobat document 1.4 MB

Reactie schrijven

Commentaren: 0