· 

Zorgen SGP over laadpalen voor elektrische auto’s in parkeergarages

Sinds enkele maanden zijn 12 parkeervakken op de begane grond in parkeergarage Scheldeplein alleen te gebruiken voor elektrische auto’s.

Parkeergarage Scheldeplein  © Multranet Media

Laadpalen zijn daar geïnstalleerd door een commerciële partij. Mede vanwege het vele nieuws over de niet te kunnen blussen elektrische auto’s op het vrachtschip Fremantle Highway, maar ook na het opzoeken van informatie over brandgevaar van elektrische auto’s in parkeergarages, wil de SGP de volgende vragen stellen:

⦁  Bekend is dat als een elektrische auto in brand vliegt, deze niet is te blussen met behulp van brandspuiten of schuim, omdat de accu’s van deze auto’s extreem beschermd zijn tegen vocht van buiten. Wie heeft de commerciële partij, die de 12 parkeervakken/laadpalen exploiteert, vergunning gegeven om de laadpalen in parkeergarage Scheldeplein te plaatsen?
⦁  Is voor het afgeven van deze vergunning toestemming/advies gevraagd aan Veiligheidsregio Zeeland (VRZ), en dan met name de brandweer?
⦁  Zo ja, hoe wat is de reden van de instemming/wat is de inhoud van het advies of te stellen eisen?
⦁  Zo nee, waarom niet?
⦁  De SGP heeft persoonlijk gekeken of er mogelijk beschermende maatregelen aanwezig zijn op de begane grond van parkeergarage Scheldeplein, maar heeft moeten constateren dat deze er niet zijn, zoals een sprinklerinstallatie of rookalarm. Waarom is dit niet geïnstalleerd door de eigenaar van de parkeergarage (gemeente?) of de commerciële partij die de laadpalen exploiteert?
⦁  Wordt een sprinklerinstallatie en/of een rook-/brandalarm alsnog geïnstalleerd? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?
⦁  Als een elektrische auto met een defecte accu wordt opgeladen, is er een groot risico dat die in brand vliegt. De brandweer raadt daarom aan om laadpalen alleen aan te leggen vlakbij de ingang van de garage. Dan kan de auto bij brand snel naar buiten worden gesleept. De 12 parkeervakken voor elektrische auto’s in parkeergarage Scheldeplein zijn echter niet vlakbij de ingang van de garage gesitueerd, maar juist dichtbij de schuifdeuren waar de betaalautomaten staan, zo ver verwijderd als mogelijk is ten opzichte van de ingang. Waarom is hiervoor gekozen?
⦁  Parkeergarage Scheldeplein grenst aan winkels, appartementen aan het Scheldeplein en is met een loopbrug verbonden aan het appartementencomplex Kop van het Dok. Wanneer een elektrische auto in brand vliegt en als gevolg daarvan meerdere geparkeerde auto’s in brand vliegen, is de veiligheid van onze inwoners aan het Scheldeplein en Kop van het Dok, alsook winkelpersoneel en winkelend publiek in gevaar. Waarom is ervoor gekozen om parkeerplaatsen voor elektrische auto’s, inclusief laadpaal, te situeren in een parkeergarage en niet op het maaiveld?
⦁  Klopt het dat ook in parkeergarage Fonteyne parkeerplaatsen zijn, inclusief laadpalen, waar alleen elektrische auto’s mogen worden geparkeerd?
⦁  Is daar wel een sprinklerinstallatie en brand-/rookalarm aanwezig?
⦁  Door een defect in de accu van de elektrische auto, de laadpalen zelf of de bedrading voor het verbinden van auto’s met de laadpalen kan brandgevaar ontstaan. Zijn in zowel parkeergarage Scheldeplein en Fonteyne camera’s aanwezig op de parkeerdekken waar elektrische auto’s kunnen worden geparkeerd en worden opgeladen, die 24/7 in de gaten worden gehouden, zodat, mocht er onverhoopt ’s avonds laat of ’s nachts brand ontstaan, dit snel wordt ontdekt en kan worden ingegrepen?
⦁  Mocht een elektrische auto in brand vliegen in parkeergarage Fonteyne, deze kan dus niet worden geblust en slaat over naar andere auto’s, is het heel reëel om te verwachten dat door de hitte de constructie van de parkeergarage én mede daardoor van de appartementen en winkel daarboven wordt aangetast. Hoe verstandig is het eigenlijk om toe te staan de elektrische auto’s mogen parkeren in (semi) afgesloten of ondergrondse parkeergarages, zoals Scheldeplein en Fonteyne? Graag uitleg.
⦁  Nu is brand in een parkeergarage een groter gevaar dan elders, want daar is een brand überhaupt moeilijk te blussen omdat de brandweerwagen daar niet kan komen. Dus ook brandstofauto’s kunnen niet of moeilijk worden geblust. Is het college met de SGP van mening dat het beter is om parkeerplaatsen met laadpalen voor elektrische auto’s te situeren op het maaiveld, zodat de brandende elektrische auto makkelijk kan worden weggesleept en constructies van bouwwerken niet in gevaar komen?

Fractie SGP
Lilian Janse-van der Weele
Cor Tromp

Reactie schrijven

Commentaren: 2
 • #1

  J.J.D. Visser (maandag, 14 augustus 2023 10:31)

  Beste Lillian,

  Ik reageer op je artikel in de PZC over parkeergarages. Zeer terecht dat je dit aanpakt. Mijn advies is om er hard in te gaan. Al een aantal jaren zijn de spontane branden met elektrische auto's een onderwerp van discussie. Om reden van onveiligheid voor mensen, de bouwconstructie van ons appartementencomplex en het feit dat de brandweer in onze parkeerkelder absoluut niet kan blussen, heeft de ALV van VVE Belleza aan het Antoni Gaudipark 4-66 unaniem besloten geen elektrische auto's toe te laten en zeker niet op te laden. Tot het moment, waarop de wetgever met sluitende wettelijke voorwaarden komt.

  Ik heb als adviseur van de NIDV, de brancheorganisatie voor de defensie-industrie in Nederland, kennis gekregen van de ontwikkelingen in de scheepvaart. Met name de bouw van nieuwe fregatten is gestoeld op elektriciteit en vooral de beheersbaarheid van branden in elektrische installaties. Ik wil die kennis met je delen.

  Daarnaast heb ik in kontakten met Brandweer Nederland, Het Instituut Fysieke Veiligheid, het verzekeringswezen en Brandweer Bouwend Nederland vastgesteld dat de hele problematiek rond elektrische auto's anno 2023 nog steeds geen uitgemaakte zaak is. In een artikel rond de Freemantle Highway zegt Cor Meedendorp, directeur van Fifa4marine, een bedrijf dat nauw samenwerkt met onze marine en nu bezig is met twee grote parkeergarages in Den Haag en Rotterdam dat opladen en parkeren in parkeergarages mogelijk is, mits de blusbaarheid met de moderne middelen verzekerd is.

  Het feit dat een commercieel bedrijf in een gemeentelijke parkeergarage laadpalen heeft geplaatst op een onblusbare plaats in de parkeergarage getuigt van gebrek aan inzicht en vooral gebrek aan sturing vanuit het bestuur. Er wonen mensen boven die garage.

  Ik hoor graag je reactie.

  Joost.J.D.(Dick) Visser,
  Antoni Gaudipark 66
  4382KD Vlissingen
  0118-611238
  06-42062606.

 • #2

  Nellie van Dijk (maandag, 14 augustus 2023 17:32)

  Voor dhr. Visser
  Ik heb kennis genomen van uw reactie en de fractieleden er op geattendeerd!
  (Ik ben secretaresse van PKV-SGP-Vlissingen.)