· 

Instroom studenten aan HZ op niveau van driejarig gemiddelde

De instroom van nieuwe studenten aan opleidingen van HZ University of Applied Sciences is dit jaar in lijn met het driejarig gemiddelde. Er zijn in 2023 1570 nieuwe studenten begonnen met een HZ-opleiding.

HZ University of Applied Sciences Vlissingen

Hiervan kozen er 207 voor een HZ Associate degree aan de Associate degrees Academie in Roosendaal. In 2022 en 2021 kozen respectievelijk 1613 en 1522 studenten voor een opleiding aan de HZ. Op basis van cijfers van de Vereniging Hogescholen blijkt dat de instroom van studenten aan het hbo vorig jaar landelijk met 5,4% is gekrompen. De instroom aan de HZ groeide in 2022 tegen de trend in met 7,5%. Dit jaar ligt de instroomontwikkeling aan de HZ meer in lijn met het landelijk beeld.

Totale instroom door de jaren heen
De instroom van studenten door de jaren heen staat hieronder. Voltijd-, deeltijd- en duale inschrijvingen in Vlissingen en Middelburg en inschrijvingen bij de vier HZ Associate degree-opleidingen in Roosendaal zijn bij elkaar opgeteld. Hogerejaars en herinschrijvers zijn niet meegeteld.

Het aantal studenten dat voor een HZ-opleiding in Vlissingen of Middelburg heeft gekozen is hieronder uitgesplitst naar opleidingsvariant en type student.

Nationaal voltijd
⦁ Een verklaring voor de daling van voltijd nationaal met 44 studenten vinden we in de krimp van het aantal jongeren in Zeeland. Daarnaast zien we minder havisten instromen. Dit jaar hebben 556 havisten gekozen voor een voltijd HZ-opleiding t.o.v. 585 vorig jaar. Waarschijnlijk komt dit doordat de slagingspercentages de afgelopen drie jaar veel hoger lagen, onder meer omdat leerlingen een extra herkansing mochten doen vanwege de coronapandemie, aldus de Rijksoverheid. Ook mochten ze één cijfer (geen kernvak) niet laten meetellen voor hun diploma. In 2020 ging het eindexamen vanwege corona niet door en slaagde bijna iedereen. Afgelopen mei deden leerlingen voor het eerst weer examen zonder speciale maatregelen.

⦁ De instroom van mbo’ers stabiliseert (2023: 161/2022: 160). Het aantal vwo’ers is gegroeid met 10,7% (2023: 83 / 2022: 75).
⦁ Een opvallende groei zien we bij de opleiding Social Work. Vorig jaar hadden zich 78 studenten aangemeld, nu zijn dat er 109. Hiermee wijkt de HZ positief af van het landelijk beeld. Daar is sprake van een krimp.
⦁ Ook Commerciële Economie (+16) en Communicatie (+10) groeien dit jaar flink
⦁ Een dalende instroom zien we bij Verpleegkunde. Het aantal voltijdaanmeldingen loopt terug van 133 vorig jaar naar 118 in 2023. Landelijk loopt het aantal aanmeldingen nog harder achteruit. Mogelijk speelt het imago van de sector een rol. De HZ biedt de opleiding Verpleegkunde ook aan als combinatietraject met Vroedkunde. Dit is uniek in Nederland.
⦁ De instroom bij Leraar Basisonderwijs daalt eveneens. Het aantal aanmeldingen voor de voltijdvariant zakt van 111 studenten in 2022 naar 100 in 2023. De instroom ligt wel boven die van 2021 toen er 71 studenten voor Leraar Basisonderwijs aan de HZ kozen.

Deeltijd en duaal
⦁ Het aantal aanmeldingen voor deeltijd- en duale HZ-opleidingen is ongeveer gelijk aan vorig jaar. Dit jaar zijn er 258 studenten gestart aan een HZ bachelor of Associate degree in deeltijd of duale vorm. In 2022 waren dit er 267.
⦁ De meeste studenten hebben gekozen voor de Associate degree Pedagogisch Educatief Professional (51).
⦁ De Asscociate degree Food, Business & Innovation en bachelor HBO-ICT in deeltijd zijn dit jaar nieuw gestart met een kleine groep studenten.
⦁ Met meerdere partners blijft de HZ werken aan een passend scholingsaanbod in het kader van Leven Lang Ontwikkelen.

Internationaal
⦁ Het aantal aanmeldingen van buitenlandse studenten groeide vorig jaar flink. Dit jaar is het gedaald van 281 naar 245, maar de instroom is daarmee nog altijd hoger dan in 2021 en de jaren ervoor.
⦁ De terugloop komt vooral door een daling van het aantal Europese studenten. In 2023 zijn er 168 studenten gestart, in 2022 waren dit er 205. De instroom van studenten van buiten Europa is stabiel: 75 in 2022, dit jaar 76.
⦁ Een verklaring voor de daling kan de politieke discussie rondom internationale studenten zijn waardoor een negatief beeld over studeren in Nederland is ontstaan. Ook heeft de krapte op de huizenmarkt een rol gespeeld. Zowel in Vlissingen als Middelburg was er minder kameraanbod dan in 2022. Het is de verwachting dat dit voor de komende jaren is verholpen door extra aanbod en meer doorstroom door studenten die afstuderen. De verwachting is dan ook dat de buitenlandse instroom volgend jaar weer groeit.
⦁ De meeste buitenlandse studenten hebben gekozen voor HBO-ICT (51).
⦁ De nieuwe buitenlandse HZ-studenten zijn afkomstig uit 54 landen. De meeste komen uit Bulgarije (25).  

De kracht van kleinschalig onderwijs
De effecten van de regionale bevolkingskrimp zijn opnieuw te zien in de instroomcijfers van 2023. Deze krimp neemt de komende jaren verder toe. Hierdoor komen opleidingen onder druk te staan, maar de paradox van het hbo in een regio als Zeeland is dat de kleine schaal en korte lijnen leiden tot toponderwijs en -onderzoek. Steun vanuit de overheid is dan ook cruciaal. De HZ maakt zich hier hard voor en ziet ook meer en meer steun. Daarmee kan de HZ zijn rol als kennispartner in de regio en topopleider van de professionals van morgen blijven vervullen. Met de steun kunnen we blijven werken aan de kwaliteit en diversiteit van het onderwijsaanbod.

Barbara Oomen, voorzitter College van Bestuur van de HZ, is blij dat er weer een grote groep nieuwe studenten heeft gekozen voor de HZ Community. “Zij worden opgeleid om op hun manier een bijdrage te leveren aan een betere wereld. Ze doen dat al tijdens hun studie, onder begeleiding van gedreven docenten, maar ook daarna dragen ze bij aan de ontwikkeling van de Zeeuwse regio of een ander gebied ter wereld”, zegt zij.
Oomen wijst op het hogere aantal vwo’ers dat voor de HZ heeft gekozen. “Vaak kiezen zij na de middelbare school voor de universiteit, terwijl ze soms beter af zijn in het hbo. Hier kunnen ze in elke studie meteen in de praktijk aan de slag met maatschappelijke vraagstukken.” De bestuursvoorzitter vindt het ook geweldig dat meer studenten kiezen voor een Associate degree in Roosendaal. “En het is prachtig dat de eerste studenten zijn begonnen aan de Associate degree Food, Business & Innovation binnen ons nieuwe onderwijsthema voedselinnovatie. De Ad, als tweejarige hbo-opleiding is voor veel studenten, een uitkomst.”

Buitenlandse studenten
Oomen heeft de discussie over de instroom van buitenlandse studenten in het hoger onderwijs nauwgezet gevolgd. “Voor Zeeuwse onderwijsinstellingen en voor Zeeland is het heel erg als er een rem komt op het werven van buitenlandse studenten. Zeventien procent van onze studentenpopulatie komt uit het buitenland. Dat is ook gunstig voor de Nederlandse studenten.

Zo leren Nederlandse studenten Watermanagement veel van studenten uit landen die ook tegen het wassende water strijden. Zeeland heeft een van de grootste arbeidsmarkttekorten van Nederland. Het Zeeuwse bedrijfsleven staat te springen om onze buitenlandse studenten. Met alle betrokken partners is de afgelopen maanden intensief gelobbyd om ervoor te zorgen dat de politiek rekening houdt met regionale verschillen.

We merken dat het demissionair kabinet dit serieus neemt. Het kabinet heeft aandacht voor brede welvaart in elke regio en onderstreept de rol van het hbo en buitenlandse studenten hierbij. We kijken positief naar de toekomst”, besluit Oomen.

Reactie schrijven

Commentaren: 0