· 

Zeeland in kopgroep met toename woningvoorraad

Afgezet tegen het aantal inwoners zijn er dit jaar in Zeeland aanzienlijk meer woningen aan de woningvoorraad toegevoegd dan gemiddeld in Nederland.

© Pixabay

Alleen in de provincies Flevoland en Zuid-Holland is de toename groter. Dit blijkt uit een analyse van VvE-beheerder Parel Beheer, die recent verschenen cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), over de eerste acht maanden van 2023, onder de loep nam.

De toename van de woningvoorraad per 100.000 inwoners ligt in Zeeland 11,9 procent boven het Nederlands gemiddelde. Er kwamen 319 woningen per 100.000 inwoners bij, terwijl er in Nederland gemiddeld 285 woningen per 100.000 inwoners aan de woningvoorraad zijn toegevoegd.

Vorig jaar was Zeeland, afgezet naar het aantal inwoners, nog de provincie met de kleinste toename van de woningvoorraad.


Nieuwbouw

Met name het aantal toegevoegde nieuwbouwwoningen draagt bij aan de toename van de woningvoorraad. In Zeeland zijn er 340 nieuwbouwwoningen per 100.000 inwoners aan de woningvoorraad toegevoegd, waarmee de provincie 27,8 procent boven het Nederlands gemiddelde van 266 nieuwbouwwoningen zit. Ook was Zeeland vorig jaar, afgezet naar het aantal inwoners, nog de provincie met het kleinste aantal toegevoegde nieuwbouwwoningen aan de woningvoorraad. Naast nieuwbouw hebben ook overige toevoegingen en onttrekkingen (zoals woningsplitsing, verbouwingen of verandering van gebruiksfunctie) invloed op de toename van de woningvoorraad.

Duidelijke verschillen tussen provincies
Naast Zeeland behoren ook de provincies Zuid-Holland en Flevoland tot de drie provincies waar de toename van de woningvoorraad het grootst is. Dit zijn ook de provincies waar de meeste nieuwbouwwoningen per 100.000 inwoners aan de woningvoorraad zijn toegevoegd.

In de provincies Limburg, Drenthe en Friesland is de toename van de woningvoorraad afgezet naar het aantal inwoners het kleinst. Ook het aantal toegevoegde nieuwbouwwoningen per 100.000 inwoners is in deze provincies het kleinst.

Bekijk de volledige uitkomsten, inclusief analyse per provincie via deze website.

Reactie schrijven

Commentaren: 0