· 

Marcel Fränzel waarnemend burgemeester Middelburg

De commissaris van de Koning in de provincie Zeeland, de heer drs. J.M.M. (Han) Polman, heeft de heer M.A. (Marcel) Fränzel MSc. (1960) benoemd als waarnemend burgemeester van Middelburg.

Waarnemend burgemeester Marcel Fränzel. foto: website Provincie Zeeland

Zijn benoeming gaat in op 13 maart 2024. Dit besluit volgt op de benoeming van de heer mr. H.M. (Harald) Bergmann als burgemeester van de gemeente Schiedam per diezelfde datum.

Voorafgaand aan de benoeming van de heer Fränzel tot waarnemend burgemeester heeft de commissaris van de Koning gesprekken gevoerd met de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Middelburg en met de wethouders van het college van B&W. In deze gesprekken is besproken dat het wenselijk is een waarnemer aan te stellen teneinde de periode tussen het vertrek van burgemeester Bergmann en de benoeming van een nieuwe burgemeester van Middelburg te overbruggen.

Tijdens een gemeenteraadsvergadering op 14 maart zal de commissaris van de Koning ten overstaan van de gemeenteraad de eed bij de heer Fränzel afnemen. De vacature voor het burgemeestersambt in Middelburg is op
6 februari opengesteld in de Staatscourant. De Kroonbenoeming van een nieuwe burgemeester wordt eind augustus of begin september dit jaar voorzien.

De heer Fränzel was eerder burgemeester in Woensdrecht (2002 - 2013). Sinds 2013 heeft hij het burgemeestersambt waargenomen in de gemeenten Noord-Beveland, Veghel, Meierijstad, Oosterhout, Altena en Sint Anthonis. Zijn meest recente waarneming was in de gemeente Goes, waar hij het burgemeestersambt tot 1 februari 2024 heeft waargenomen.

Reactie schrijven

Commentaren: 0