· 

Informatiemarkt fiets- en autoparkeerbeleid Middelburg

Gemeente Middelburg wil een plaats zijn en blijven waar je prettig kan wonen, werken en recreëren. In verband met de te verwachten groei van het aantal inwoners is het noodzakelijk om het fiets- en autoparkeerbeleid anders te organiseren.

Afbeelding van Alfred Grupstra via Pixabay

De gemeente Middelburg gaat voor een autoluwe binnenstad met meer ruimte voor ontmoeting, bewegen en groen. Het parkeerbeleid voor fietsen en auto’s is, als onderdeel van de omgevingsvisie 2050, een belangrijk instrument dat we kunnen inzetten om de stad leefbaar en bereikbaar te houden.

Wethouder Eduard Smit: “De omgevingsvisie Middelburg 2050 bepaalt dat stappen gemaakt moeten worden voor een autoluwe en meer groene binnenstad. Er ligt dus een opdracht voor ons allemaal, die niet vrijblijvend is. Dat parkeren niet op zichzelf staat moge duidelijk zijn. Parkeren dient een doel en is faciliterend aan bijvoorbeeld wonen, winkelen, mobiliteit, toerisme, evenementen en recreëren. Het vinden van een goede plek voor onze auto's en fietsen in de binnenstad is daarbij een belangrijk onderwerp.”

Parkeren in de binnenstad is iets waar iedereen wel een mening over heeft. Dat is begrijpelijk, want het is een complex onderwerp waarover meningen en belangen sterk uiteenlopen. Sommige mensen willen graag dat auto's helemaal uit de binnenstad verdwijnen, terwijl anderen hun auto juist dichtbij willen parkeren. Hoewel beide standpunten begrijpelijk zijn, is het lastig om volledig aan beide wensen te voldoen. Welke afgewogen oplossingen binnen de kaders zijn goed voor iedereen?

De uitdaging is duidelijk: de auto en/of fiets is een essentieel onderdeel van ons dagelijks leven, maar de binnenstad heeft te weinig ruimte voor het toenemende aantal auto’s en fietsen. Hierdoor wordt de leefbaarheid van de binnenstad aangetast. We willen op zoek naar oplossingen die voorkomen dat auto's rondjes rijden op zoek naar parkeerplaatsen, fietsers voldoende parkeerruimte bieden en recht doen aan de omgevingsvisie Middelburg 2050.

Een groot deel van de openbare ruimte in de binnenstad wordt ingenomen door geparkeerde auto's, terrassen, evenementen en fietsen. Dit heeft niet alleen invloed op de beschikbare vierkante meters, maar ook op de beleving van mensen. Hoe verhouden onze ambities voor een autoluwe binnenstad, vergroening, woningbouw en monumentale overwegingen zich tot deze uitdaging? En wat betekent dit voor evenementen en terrassen in de binnenstad?

Kortom, het is een complex vraagstuk. Ben je benieuwd naar wat er allemaal komt kijken bij het maken van een gebalanceerd fiets- en autoparkeerbeleid? Kom dan naar de infomarkt over fiets- en autoparkeerbeleid in de ZB op 5 juni van 19.00 tot 22.00 uur en praat met inwoners en ondernemers over de kaders en de toekomst van het parkeerbeleid. De markt heeft een vrije inloop.

Reactie schrijven

Commentaren: 0