· 

Nieuwe regels vanaf 1 juli: wat zijn de gevolgen voor je portemonnee

Vanaf 1 juli 2024 gaan het minimumloon en uitkeringen omhoog. Supermarkten en de horeca mogen geen tabak en e-sigaretten meer verkopen.

Foto ter illustratie  © Pixabay

Vanaf deze datum is het verboden om tabak en aanverwante producten zoals bijvoorbeeld e-sigaretten te verkopen in supermarkten en in cafés, restaurants en andere horeca. 

Huurverhoging
Voor sociale huurwoningen mogen verhuurders vanaf 1 juli 2024 de huur verhogen met maximaal 5,8% als de (kale) huur € 300 of meer per maand is. Als de (kale) huur lager is dan € 300 per maand, is een huurverhoging van maximaal € 25 mogelijk. Ook voor huurders van een sociale huurwoning met een hoger middeninkomen of een hoog inkomen mag de verhuurder meer huurverhoging voorstellen. Voor hogere middeninkomens is dit maximaal € 50 en voor hoge inkomens maximaal € 100. Dit geldt voor particuliere verhuurders en woningcorporaties.

Vanaf 1 juli 2024 moeten woningcorporaties die eengezinswoningen willen verkopen, deze te koop aanbieden aan de huurders die er wonen. Als het gaat om sociale woningen die niet zijn verhuurd, dan moeten deze worden aangeboden aan andere huurders. Zowel van de eigen corporatie als van andere woningcorporaties, in dezelfde gemeente of eventueel in andere gemeenten.

Kamers, woonwagens en standplaatsen
Verhuurders van kamers, woonwagens en standplaatsen mogen de huur vanaf 1 juli 2024 met maximaal 5,8% verhogen. Dit maximum geldt ook als er in het huurcontract een hoger percentage is afgesproken. Zowel particuliere verhuurders als woningcorporaties moeten zich hieraan houden.

Ligplaatsen woonboten
De maximale huurverhoging van 5,5% voor vrijesectorwoningen geldt vanaf 1 juli 2024 ook voor ligplaatsen voor woonboten. Dit geldt voor particuliere verhuurders, woningcorporaties en voor gemeenten en andere overheidsorganen die ligplaatsen voor woonboten verhuren.

Per 1 juli worden postzegels duurder
PostNL boekte in het eerste kwartaal van dit jaar een verlies van 8 miljoen euro. Het bedrijf zegt zelf dat dit vooral komt door de hogere lonen voor bezorgers. De prijs gaat met 5 cent omhoog naar 1,14 euro voor een brief die binnen Nederland wordt verstuurd. Ook voor brieven naar het buitenland wordt een postzegel 5 cent duurder; die prijs gaat naar 1,80 euro.

Televisie en internet
Telecomproviders mogen hun prijzen per 1 juli verhogen, als de inflatie dat toelaat. Bij Ziggo is de gemiddelde verhoging zo’n 2 procent: klanten betalen er vanaf komende maand 1 euro extra voor internet en een halve euro meer voor televisie of een vaste telefoonlijn. KPN verhoogt de prijzen met 3,8% voor alle klanten.

Energietarieven
Energieleveranciers mogen twee keer per jaar hun tarieven veranderen, dat is op 1 januari en op 1 juli. Het variabele energiecontract zal dan wat veranderen. Dat hoeft overigens niet meteen te betekenen dat het duurder wordt. De prijs kan ook dalen. Essent verlaagt bijvoorbeeld het stroomtarief met 35 cent. Energie bij DELTA blijft even duur.

Nieuwe wet seksuele misdrijven
Vanaf juli kunnen slachtoffers van aanranding en verkrachting in meer gevallen aangifte doen van het misdrijf. Om verkrachting of aanranding aan te tonen, is door de nieuwe wet geen bewijs meer nodig dat iemand is gedwongen. Het is strafbaar als duidelijk is dat de ander geen seks wilde, maar iemand toch heeft doorgezet. Als er bewijs is van dwang, dan kan de dader een zwaardere straf krijgen.

Doppen moeten vastzitten aan plastic flessen en drankverpakkingen
Zo worden de doppen automatisch ingeleverd voor recycling en komen ze niet in het zwerfafval. Dit is vanaf 3 juli 2024 verplicht.

Reactie schrijven

Commentaren: 0