· 

Kazematten al 2 jaar gesloten SGP dient motie in voor herstel

De Kazematten zijn sinds 2022 gesloten vanwege de onveiligheid voor bezoekers.

De Kazematten  Foto © VLI Media

Motie ingediend SGP
De eigenaar van de Kazematten, het waterschap, wil de Kazematten herstellen. En heeft aan de gemeente Vlissingen gevraagd om voor een evenredig deel (€ 167.000) bij te dragen aan de kosten van dit herstel. Het college heeft in de beantwoording op artikel 34-vragen aangegeven dat de dekking voor dit bedrag (co-financiering) wordt voorzien voor 2025. "Ook erkende het college in de beantwoording van dezelfde vragen dat de Kazematten vanuit cultuurhistorisch en toeristisch oogpunt waardevol zijn voor Vlissingen en dat zij streeft naar het weer openstellen van de ruimten voor bezoekers. Daarom hebben we een motie ingediend." Zegt Lilian Janse - v.d. Weele raadslid en fractievoorzitter van de SGP.  

Kazematten waardevol voor Vlissingen
In de Kadernota 2025 is geen enkele melding te vinden met betrekking tot het onderhoud, herstel en openstellen van het cultureel en historisch erfgoed. De Kazematten zijn vanuit cultuurhistorisch en toeristisch oogpunt waardevol voor Vlissingen. De ingediende motie door de SGP wijst erop dat de de Kazematten zo snel als mogelijk dienen te worden hersteld, zodat openstelling van de ruimten aldaar voor bezoekers weer mogelijk wordt. En dat een evenredige bijdrage van de Gemeente Vlissingen in de kosten van dit herstel een waardevolle, goede en noodzakelijke uitgave is.

Verzoek aan het college
Het evenredige deel van de Gemeente Vlissingen in de kosten voor het herstel van de Kazematten op te nemen in de begroting 2025. Een acceptabel deel van de dekking voor deze kosten te halen uit het budget voor onderhoud, herstel en promotie van cultureel erfgoed en vestingwerken. Het overige deel van de dekking te halen uit het resultaat van de jaarrekening 2023, wat wordt gestort in de algemene reserve, en het waterschap hierover te informeren.

Reactie schrijven

Commentaren: 0