Taakverdeling Team RTV Vlissingen 2016

Celina Rijk Pavla Pruchova Avelien Homans - Zijn de aangewezen personen die de presentatie en verslaggeving op zich nemen en eventueel deelnemen aan promotie opdrachten ten behoeve van RTV Vlissingen.


Arthur Haan - Cameraman/ICT en is voor het buitengebied van Vlissingen, Pauwenburg, Bossenburg, Oost-Souburg etc. Hij krijgt eventueel de beschikking over een camera en bijbehorend statief (en een microfoon), deze moet nog aangekocht worden, zodat hij zijn opdrachten/reportages geheel zelfstandig kan uitvoeren.


Jan Jacobs - Onderhoud de contacten met de ondernemers in de stad die iets naar buiten willen brengen via onze media, en heeft een adviserende taak.


Rob van Dooren - Adviseert en plant de redactievergaderingen en notuleert tijdens deze vergaderingen, en levert de notulen/agenda aan de voorzitter. Rob presenteert maandelijks de Column voor RTV Vlissingen en regelt ook de presentatie/organisatie van de Stamtafel. Ook de mediatraining is een taak van Rob. 


Ben Bosselaar - Cameraman voor (de gehele binnenstad), stuurt de vrijwilligers aan via opdrachten, rubrieken, programma's en nieuwsitems. Voorzitter van de redactievergaderingen, planning voor de opnames van diverse videoproducties. Onderhoud van de website en de sociale media pagina's zoals Facebook, Twitter en Youtube voorzien van nieuwsitems.

Het maken (editing) en verwerken van de gemaakte videobeelden en het uploaden hiervan. Inkoop van materialen en het beheer/onderhoud ten behoeve van de organisatie. Ziet toe op de algemene gang van zaken, en bewaakt de kwaliteit met het tot stand komen van de nieuwsitems, rubrieken, etc. als eigenaar/hoofdredacteur van RTV Vlissingen. Contactpersoon/woordvoerder media en het doen uitgaan van eventuele persberichten. 

Download
Taakverdeling team RTV Vlissingen 2016.p
Adobe Acrobat document 6.1 KB