Waarom vriend worden van RTV Vlissingen?

Uw steun als onderneming/organisatie of particulier is van groot belang om RTV Vlissingen in de toekomst  te kunnen behouden. Het in stand houden van een lokale internetzender brengt zoals u zult begrijpen ook (on) kosten met zich mee. RTV Vlissingen werkt alleen met vrijwilligers die zich met enthousiasme inzetten voor de organisatie. Er moet echter ook geregeld geïnvesteerd worden. Denkt u daarbij aan het aanschaffen van apparatuur, camera (s), statieven, geluidsapparatuur, onderhoud, en de exploitatie van de website etc. Daarom zijn we gestart met "Vriend worden van RTV Vlissingen" waar u door een kleine bijdrage (donatie) de organisatie kunt ondersteunen.


Donatie doen!

In principe kan een ieder die RTV Vlissingen wil ondersteunen een donatie doen. Voor een kleine bijdrage van € 25,= euro per *jaar wordt u vriend van RTV Vlissingen, vermelden we u op deze pagina, linken we zo mogelijk door naar uw eigen internetsite en plaatsen we indien gewenst uw logo als "Vriend van RTV Vlissingen".

*Na het lopende jaar sturen we u weer een verzoek of u weer voor het komende jaar uw bijdrage wilt leveren.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden onder vermelding van uw naam, bedrijf, organisatie, via  email
en geef uw keuze aan linkvermelding met of zonder logo. Zodra uw betaling is ontvangen, zullen we de linkvermelding op onze website plaatsten.

Betalen via bank
Donatie via bankrekeningnummer: NL29 RABO 0156 5899 31

Betalen via  PayPal

Vrienden van RTV Vlissingen

VOC Vlissingen
Museum Scheldewerf
Scheldeblues
Smart Roadster Zeeland