Hulpverlening in actie

Dit is een nieuwe rubriek van RTV Vlissingen, en gaat over het dagelijkse werk van de hulpver-
leners in de gemeente Vlissingen. Binnenkort zal de eerste aflevering van start gaan.