Copyright / Auteursrecht
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij RTV Vlissingen. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke of (via email) toestemming van RTV Vlissingen, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Het is op geen enkele wijze toegestaan om pagina's van de site van RTV Vlissingen in andere websites op te nemen door middel van frames of enige andere technieken.

Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van of via RTV Vlissingen kan reproductie of distributie van de op deze website gepubliceerde artikelen en informatie resulteren in civiel- of strafrechtelijke procedures, waarbij gebruik gemaakt zal worden van alle mogelijkheden die de wet ons biedt. 

Wat is wel toegestaan
Het is toegestaan op andere websites links (RSS) op te nemen naar informatie via de site van RTV Vlissingen. Hieronder valt ook deep linking, waarbij de links naar specifieke artikelen of pagina's verwijzen. Wel dient telkens duidelijk vermeld te worden dat de link naar de site van RTV Vlissingen verwijst. Vermeldingen via sociale media Facebook,Twitter en het (delen) hiervan zijn toegestaan.