Disclaimer

RTV Vlissingen, hierna te noemen , verleent u hierbij toegang tot rtvvlissingen.nl en publiceert hier ter informatie en vermaak teksten, afbeeldingen, videobeelden  en andere materialen voor  nieuws en informatie doeleinden. RTV Vlissingen behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
RTV Vlissingen spant zich in om de inhoud van rtvvlissingen.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op rtvvlissingen.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van RTV Vlissingen.

RTV Vlissingen gaat uiterst zorgvuldig om met de nieuwsgaring en de publicatie hiervan,
onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Voor op rtvvlissingen.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan RTV Vlissingen nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrecht
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij RTV Vlissingen.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van RTV Vlissingen, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van of via RTV Vlissingen kan reproductie of distributie van de op deze website gepubliceerde artikelen en informatie resulteren in civiel- of strafrechtelijke procedures, waarbij gebruik gemaakt zal worden van alle mogelijkheden die de wet ons biedt. 
 
Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. 

Links naar sites van derden
Deze site bevat links naar websites van derden. Dergelijke koppelingen worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. RTV Vlissingen heeft geen enkele zeggenschap over websites van derden, en draagt dan ook geen verantwoordelijkheid voor de links en de inhoud van de bedoelde websites.