· 

Kermis Vlissingen terug op de oude stek

De gemeente Vlissingen nam vorig jaar een besluit om de kermis te verplaatsten naar de Jan Weugkade in het Scheldekwartier als proef.  

Archieffoto kermis © MultranetMedia

Onderzoek en een enquête
Naar aanleiding van dit besluit kwamen er vele reacties zowel positief als negatief. Na de zomer (2022) vond er een evaluatie plaats en werd een enquête gehouden door de gemeente Vlissingen, en op basis van de uitkomst hiervan een beslissing te nemen voor de locatie in 2023. Uit het onderzoek blijkt dat meer dan de helft  ontevreden tot zeer ontevreden was over de (nieuwe) locatie van de kermis. Dertig procent van de ondervraagden was tevreden met de kermis op het Scheldekwartier.

Evaluatie
Omdat het om een proef ging, heeft de gemeente dit uitgebreid geëvalueerd. Daaruit bleek onder meer dat vooral bewoners en ondernemers en in iets mindere mate de exploitanten, de voorkeur geven aan het Bellamypark als locatie voor de kermis.

De belangrijkste uitkomsten:
30% van alle ondervraagden is tevreden tot zeer tevreden over de kermis op de Jan Weugkade. Een meerderheid van 58% gaf aan (zeer) ontevreden te zijn
Bezoekers en exploitanten oordelen positiever over de kermis op de Jan Weugkade, dan bewoners en ondernemers uit Vlissingen.

Kermis weer op oude stek
De kermis zal dit jaar weer plaats vinden op de oude stek in de binnenstad van Vlissingen. Alle kermisattracties staan van vrijdag 14 tot en met zondag 23 juli op het Bellamypark, Nieuwendijk, De Ruyterplein, Zeilmarkt en het Arsenaalplein.

De Vlissingse kermis door de jaren heen
Het kermisterrein heeft in de loop der eeuwen weinig wijzigingen ondergaan. Vanaf de middeleeuwen bestond het uit: de Grote Markt, de Bierkaai en Oostzijde (huidig Bellamypark), de Beurs, de Nieuwendijk en de Pottekaai (nu Wilhelminastraat) tot aan de Stenenbeer. Wel een wijziging ondergingen de attracties. De kern is echter niet veranderd: een volksfeest, bekend onder de naam kermis zoals vanouds, via een omzwerving van jaarmarkt.

Kermis Beursplein ca.1910

Al in de negentiende eeuw mechaniseerde de kermismuziek zich. Nog niet in de vorm van de geluidsinstallatie met platen en banden, maar in de vorm van een orgel dat op kermissen, in stoomcarrousels, de cocktailpaleizen, de cakewalks, de cinema's en vooral de danszalen, de hoogste noot ging blazen. In de twintigste eeuw ontstond zelfs het typische kermisorgel met een fors helder geluid om boven het lawaai van de kermis uit te komen. En met een tamelijk bonte vormgeving overeenkomstig de romantische tierlantijnen die de kermisattracties van toen hadden.

Reactie schrijven

Commentaren: 0