· 

Reactie UCR op publicatie van ScienceGuide

Op 28 augustus is op Scienceguide.nl een bericht verschenen met de titel ‘Faillissement dreigt voor University College Roosevelt’. Dit artikel is niet op waarheid gecheckt bij het bestuur van University College Roosevelt (UCR), en bevat verschillende belastende en foutieve beweringen.

Foto van (Jai79)  © Pixabay

Geen dreigend faillissement UCR
Het bericht dat op ScienceGuide.nl is verschenen, trekt foutieve conclusies uit het rapport ‘Financiële verantwoordelijkheid van OCW voor University College Roosevelt – UCR’ dat op 25 juli is gepubliceerd op de website van Rijksoverheid. Prof. Edward Nieuwenhuis, Dean UCR zegt ‘ik ben zeer verbaasd over de tendentieuze titel boven het artikel dat is gepubliceerd op ScienceGuide. Niet alleen dekt het de strekking van het artikel zelf niet, maar ook het onderzoeksrapport van de Auditdienst Rijk waar het op gebaseerd zou zijn, spreekt niet over een dreigend faillissement’.

ScienceGuide beweert dat er faillissement dreigt voor UCR, zonder dit daadwerkelijk te verifiëren bij het bestuur of stakeholders van UCR, noch de gepubliceerde jaarcijfers te raadplegen. Na Covid heeft UCR een kleine, doch stabiele groei meegemaakt, waardoor het college in 2021 al een solvabiliteitspercentage van bijna 30% behaalde. Waar de huidige politieke discussie over internationalisering een uitdaging vormt, verwacht UCR te kunnen voldoen aan de gestelde criteria van het ministerie van OCW over Engelstalig onderwijs. Hierdoor wordt er geen significante afname van het marktaandeel verwacht. Prof. Henk Kummeling, Rector Magnificus Utrecht University benadrukt het belang van University College Roosevelt: ‘ik zie de stabiliteit van het college juist toenemen en zie de toekomst met vertrouwen tegemoet. UCR vervult een belangrijke rol in het onderwijslandschap in Zeeland, door als academische partner samenwerking aan te gaan in grote projecten zoals het Joint Research Center Zeeland en het Delta Climate Center.’

Onderzoeksrapport ‘Financiële verantwoordelijkheid van OCW voor University College Roosevelt – UCR’
In 2021 is er door de Directeur-Generaal Hoger Onderwijs, Beroepsonderwijs, Wetenschap & Emancipatie (DG HBWE) opdracht gegeven tot een onderzoek om in kaart te brengen in hoeverre het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) financiële verantwoordelijkheid draagt in het geval UCR zou ophouden te bestaan. 
Het onderzoeksrapport ‘Financiële verantwoordelijkheid van OCW voor University College Roosevelt – UCR’ is op 25 juli gepubliceerd op de website van Rijksoverheid. Dit onderzoek is uitgevoerd door de Auditdienst Rijk (ADR) en beslaat een onderzoeksperiode van 1 januari 2002 (oprichting UCR) tot 1 oktober 2021. Binnen dit onderzoek is gesproken met alle partijen die sinds de oprichting betrokken zijn. Dit zijn naast Min OCW en UU ook de Provincie Zeeland, HZ University of Applied Sciences, Stichting Roosevelt Academy, Stichting Roosevelt Academy Fonds, Gemeente Middelburg, en Delta NV.

De conclusie van het rapport is dat niet eenduidig is vast te stellen welke partij (en) de financiële verantwoordelijkheid draagt/dragen. Het alomvattende advies van de ADR is om met alle partijen, onder leiding van OCW om tafel te gaan om de actuele situatie te verkennen, onduidelijkheden te bespreken, afspraken te maken en deze eenduidig vast te leggen in één document, ondertekend door alle betrokken partijen. UCR onderschrijft dit advies, en zal stappen ondernemen alle partijen hierbij te betrekken. 

Reactie schrijven

Commentaren: 0