· 

VVD stelt verkeerde prioriteiten

Wanneer je als kiezer op zoek bent naar een politieke partij die zich sterk maakt voor sociale rechtvaardigheid, dan ben je bij de VVD aan het verkeerde adres.

© Pixabay

Want ondanks de mooie praatjes van haar lijsttrekker, toonde de VVD de afgelopen jaren meer interesse in het flexibiliseren van de arbeidsmarkt en marktwerking in de woning- en energiesector, dan in het aanpakken van de sociaaleconomische ongelijkheid en het scheppen van gelijke kansen voor iedereen.

Het volkshuisvestingsbeleid van de VVD diende vooral de belangen van commerciële vastgoedbeleggers, ten koste van woningbouwcorporaties, wat heeft geleid tot een alarmerend tekort aan betaalbare woningen. Ook in de zorgsector legde de VVD de nadruk op marktwerking, waardoor verzekeraars en zorgaanbieders zich zijn gaan richten op prijs en marktaandeel, ten koste van samenwerking en kwaliteit

Tenslotte gaf de partij te laat en te weinig prioriteit aan het beschermen van de natuur en het verminderen van de CO2-uitstoot om klimaatverandering tegen te gaan. Op belangrijke gebieden als sociale rechtvaardigheid, betaalbare huisvesting, gezondheidszorg en klimaatverandering is de VVD de afgelopen jaren tekortgeschoten. Misschien is dit het moment voor kiezers om de blik te richten op politieke partijen die wél oog hebben voor een rechtvaardige en duurzame samenleving.

Ingezonden bericht van André Vermeulen

Reactie schrijven

Commentaren: 0