· 

Gemeente Vlissingen stelt in 2024 parkeermanager aan

Naar aanleiding van de recent ontstane situatie rondom parkeergarage Scheldeplein heeft de gemeente onderzoek gedaan.

© Multranet Media

Hieruit blijkt dat er verschillende zaken op dit moment juridisch en communicatief niet goed zijn geregeld. Een van de grootste aandachtspunten is dat er geen centraal aanspreekpunt is voor alle vragen rondom ‘parkeren’. Hierom stelt de gemeente Vlissingen in 2024 een parkeermanager aan. De parkeermanager gaat aan de slag met het verbeteren van het parkeren in het algemeen en de parkeergarages in het bijzonder.

Eind oktober 2023 is aan het licht gekomen dat de regeling voor abonnementhouders in parkeergarage Scheldeplein en de beoogde wijziging in verband met de oplevering van Kop van het Dok op bezwaren stuit. Het belangrijkste bezwaar is dat er meer gebruikers aanspraak kunnen maken op de parkeerplaatsen op de 2e verdieping dan dat er parkeerplaatsen zijn. De gemeente heeft hier in november en december 2023 onderzoek naar gedaan.

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek zijn de abonnementhouders van parkeergarage Scheldeplein geïnformeerd. Een deel van de abonnementhouders houdt of krijgt op korte termijn de aangewezen parkeerplaats in parkeergarage Scheldeplein. Met een ander deel van de abonnementhouders gaan we nog in gesprek om verplaatsing van hun parkeerplaatsen te bespreken. Wij bieden deze abonnementhouders hiervoor een korting aan. De uitkomsten van deze gesprekken zijn bepalend voor het vervolg. In het voorjaar van 2024 wil de gemeente komen tot de definitieve oplossingen.

De ontstane situatie in parkeergarage Scheldeplein en de ambitie om een nieuw parkeerbeleid op te stellen, zijn voor het college reden om in 2024 verder onderzoek te doen naar het verbeteren van de structuur, communicatie en dienstverlening rondom parkeren. Hiervoor zal in 2024 een parkeermanager aangesteld gaan worden die het overzicht gaat houden over vraagstukken rondom parkeervergunningen, parkeertarieven, handhaving en de beschikbaarheid van parkeerplaatsen.

Reactie schrijven

Commentaren: 0