· 

Start inrichting park de Helling

Op maandag 15 januari 2024 start KWS Infra BV met de inrichting van het park ‘de Helling’. De Helling is de plek waar de deelgebieden Scheldestad en Scheldewerf samen komen.

Kop van het Dok  © RTV Vlissingen

Met de woningen in Scheldehof, De Kop van het Dok en de Ketelmakerij in het verlengde van het Dok is het een markante plek op het Scheldekwartier.

De werkzaamheden aan de Helling betreffen
 Opbreek- en opruimwerkzaamheden
 Rioleringswerkzaamheden
 Grond- en funderingswerk
 Aanbrengen verhardingen
Aanbrengen wegbebakening en straatmeubilair
Bijkomende werkzaamheden

De werkzaamheden worden in 2 fasen uitgevoerd. Fase 1 bestaat uit de inrichting van het park en het realiseren van de speeltuin langs de Jan Weugkade. In fase 2 wordt de definitieve verharding aangebracht in de Smederijbaan. De werkzaamheden zijn in april 2024 afgerond, onder voorbehoud van (weers) omstandigheden.


Heeft u vragen?
Neem dan contact op met Piet Chantrel, omgevingsmanager van KWS Infra BV, via 06-15529568 of pchantrel@kws.nl. Daarnaast kunt u gebruik maken van de KWS app. Via deze app wordt u op de hoogte gebracht van werkzaamheden, eventuele overlastmomenten en overige ontwikkelingen. Ook kunt u via deze app contact opnemen met KWS Infra BV.

Reactie schrijven

Commentaren: 0