· 

Zeeuws wolvenplan klaar: Preventieve maatregelen

Het is niet zaligmakend. Die winstwaarschuwing gaf voorzitter Krijn Hamelink af bij de presentatie van het Zeeuws Preventieplan Wolvenschade.

Afbeelding wolf van Alexa via Pixabay

Een jaar lang is er door een speciale adviescommissie aan gewerkt op verzoek van het provinciebestuur. Het plan bevat maatregelen om zogeheten landbouwhuisdieren beter te beschermen tegen de wolf.

‘Subsidie voor flapperlinten en stroomafrastering’
Nederland heeft op dit moment de wettelijke plicht om wolven te beschermen en om te streven naar een gunstige staat van instandhouding op populatieniveau. Tegelijkertijd wil het provinciebestuur doen wat binnen die grenzen mogelijk is om onder andere schapen, geiten, paarden, runderen, ook wel landbouwhuisdieren genaamd, te beschermen. Daarom ligt er nu, in opdracht van Gedeputeerde Staten (GS), een plan met daarin preventieve maatregelen. Zo adviseert de commissie om de provinciale subsidieregeling voor preventieve maatregelen tegen wolvenschade open te stellen voor alle soorten hoefdieren (uitgezonderd varkens) die zowel bedrijfsmatig als hobbymatig worden gehouden.

Op die manier kunnen met behulp van subsidie zogeheten Turbo-fladry-linten worden aangeschaft. Deze flapperlinten hebben een ingeweven metaaldraad die voorzien wordt van elektriciteit ter bescherming tegen de wolf. Een andere mogelijkheid is het aanschaffen, middels subsidie, van vaste of verplaatsbare afrasteringen met stroomdraden. In totaal is er per hoefdierhouder een subsidiebudget beschikbaar van 20.000 euro.

‘Belang van de houders alsook van de wolf’
Sinds de komst van de wolf, in april 2021, in Zeeland zijn er 22 schapen het slachtoffer geworden. Voorzitter Krijs Verwijs van de wolvencommissie benadrukt dan ook dat dit plan er is om de landbouwhuisdieren beter te beschermen. “De maatregelen betreffen in de eerste plaats preventie van schade maar de commissie hoopt hiermee een reëel plan gemaakt te hebben die zowel het belang van de houders van hoefdieren als het belang van de bescherming van de wolf dient.”

Verantwoordelijk gedeputeerde Wilfried Nielen is blij met de uitkomsten maar benadrukt dat het nog besproken moet worden binnen GS. “Wij hebben de intentie om hiermee aan de slag te gaan maar we zullen het goed gaan bestuderen en komen er dan op terug. En ik hoop dat als wij dit vaststellen dat alle schapenhouders er dan ook gebruik van gaan maken. "Want de wolf wegtoveren dat kunnen we niet maar preventieve maatregelen nemen dat kan wel.”

Meer weten?
Meer informatie vindt u op de website: www.zeeland.nl/wolf
Het Zeeuws Preventieplan Wolvenschade kunt u hier onder downloaden.

Download
Wolvenplan aanpak.pdf
Adobe Acrobat document 6.4 MB

Reactie schrijven

Commentaren: 0