· 

Herplaatsing 'Open Zuil' op het Scheldekwartier

Het college heeft overwogen dat langs het Kanaal door Walcheren, tussen de Timmerfabriek en de Keersluisbrug, een bijzondere publieke invulling gecreëerd moet worden.

Stadhuis Vlissingen © Multranet Media

Dit als verbindend element tussen het Scheldekwartier en de Kenniswerf. Hiervoor zijn in het voorjaar van 2023 verkenningen uitgevoerd. Dit heeft geleid tot een impressie van de ‘Open Zuil’ aan het Kanaal door Walcheren in het verlengde van De Dempostraat. Met de plaatsing van de sculptuur ontstaat een bijzonder ‘moment aan het water’ en krijgt de ‘Open Zuil’ wederom een prominente plek in Vlissingen op het snijvlak tussen water, land en wind.


Open Zuil
André Volten (1925-2002) geldt als één van de belangrijkste naoorlogse beeldende kunstenaars van Nederland. Van zijn hand is de in 1984 door de Koninklijke Maatschappij De Schelde aan de stad geschonken sculptuur ‘Open Zuil’, die in de Vlissingse volksmond ook wel de ‘Naald van Volten’ wordt genoemd.

Op de kop van de Coosje Buskenstraat aan de boulevards stond tot oktober 2016 de 18 meter hoge ‘Open Zuil’. In verband met de slechte staat van onderhoud en risico’s die dit met zich mee bracht, is de ‘Open zuil’ verwijderd.

Besluit in 2024
Het college verwacht in 2024 definitief te kunnen besluiten over de herplaatsing van de ‘Open Zuil’, met inbegrip van planning, financiering en onderhoud.

Reactie schrijven

Commentaren: 0