· 

Is Vlissingen voorbereid op massale aanvragen reisdocumenten

In de PZC van 30 januari jl. is te lezen dat gemeenten en het ministerie van Binnenlandse Zaken zich schrap zetten voor massale aanvragen van nieuwe reisdocumenten.

Foto Peter Skitterians via Pixabay

Deze aanstaande hausse is het gevolg van in 2014 gewijzigde regels: tot die tijd waren paspoorten en ID-kaarten vijf jaar geldig, maar destijds is de geldigheidsduur opgerekt naar 10 jaar.

De afgelopen vijf jaar waren er dus minder nieuwe passen nodig, maar dit jaar gaat de eerste lichting van de langer geldige reisdocumenten verlopen. De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, de organisatie die de aanvraagprocedures beheert, voorspelt dat de golf aanhoudt tot 2028.

Daarom de volgende vragen van de SGP aan het college
Vragen artikel 36 RvO. “Voorbereid op massale aanvragen van nieuwe reisdocumenten”

Hoe heeft het college en onze Afdeling Publiekszaken zich (pro-actief) voorbereid op deze verwachte golf aan aanvragen van nieuwe reisdocumenten vanaf dit jaar en tot 2028?
Is het binnen de regelgeving mogelijk om inwoners, van wie hun reisdocument dit jaar verloopt, eerder uit te nodigen om een afspraak te maken voor een nieuw reisdocument?
Is het college bereid om het maximaal mogelijke te doen om, ondanks de verwachte piek van nieuwe aanvragen, onze inwoners te kunnen garanderen dat het nieuwe reisdocument in de beoogde afhandelingstijd van vijf werkdagen kan worden opgehaald?
Is het college bereid om, via al hun communicatiemiddelen, onze inwoners te waarschuwen dat een aanvragengolf van nieuwe reisdocumenten wordt verwacht, en onze inwoners uit te nodigen met de oproep “Kom op tijd!”, zodat inwoners zelf het initiatief kunnen nemen om eerder een afspraak te maken bij Afdeling Publiekszaken?
Wanneer gaat deze communicatie plaatsvinden?

Fractie SGP
Lilian Janse-van der Weele
Cor Tromp

Reactie schrijven

Commentaren: 0