· 

Misstanden bij Orionis Walcheren 'intimidatie en angstcultuur’

Bij Orionis Walcheren is er sprake van machtsmisbruik, intimidatie, pesten op de werkvloer constateert Forum voor Democratie (FvD) na gesprekken met 37 werknemers en oud-werknemers.

Orionis Walcheren  © Multranet Media

Machtsmisbruik, intimidatie, pesten
Inmiddels hebben ons (FvD) vele tientallen zorgwekkende signalen bereikt dat er bij het openbaar lichaam op basis van gemeenschappelijke regeling Orionis Walcheren (de gemeenschappelijke sociale dienst, kredietbank en sociaal werkbedrijf van Veere, Vlissingen en Middelburg), hierna te noemen „Orionis“ zich grote misstanden blijven voortdoen. Zo zou er nog steeds sprake zijn van machtsmisbruik, intimidatie, pesten op de werkvloer, zou er ook nog steeds een angst- en zwijgcultuur heersen en (ander) grensoverschrijdend gedrag plaatsvinden.

Inmiddels hebben er gesprekken plaatsgevonden met 37 medewerkers, gewezen medewerkers en andere belanghebbenden van Orionis. Nagenoeg allemaal geven zij aan dat toen zij deze problemen intern hebben aangekaart, zijzelf het probleem werden. En in de gevallen dat het medewerkers van Orionis betrof nam de intimidatie en het treitergedrag van hun leidinggevenden toe. In een relatief groot aantal gevallen werd daarna door Orionis gestreefd naar de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met de desbetreffende werknemer die de misstanden intern aan de kaak stelde. “Klokkenluiders” zijn hun leven niet zeker bij Orionis. Dat is één ding wat zeker is.

FvD heeft 27 februari 2024 10 schriftelijke raadsvragen aan het college gestuurd met het verzoek om deze te beantwoorden.

Reactie schrijven

Commentaren: 0