· 

SGP: Overlast lachgasgebruik Baskensburgplein

De SGP ontving bericht van omwonenden van het Baskensburgplein dat daar bijna dagelijks veel afval ligt, zoals lachgascylinders, ballonnen, peuken, blikjes, verpakkingen, enz.

Baskensburgplein  © Multranet Media

Ook zijn er veel rubber-resten van autobanden, als gevolg van het “donuts draaien” met auto’s op het Baskensburgplein. Volgens de inwoners wordt alle troep altijd netjes door de mensen van Team Stadsbeheer opgeruimd. Gezien deze informatie én het feit dat de motie “Lachgas is geen lachertje” is aangenomen, wil de SGP de volgende vragen aan het college stellen:

Is bij het college bekend dat bijna dagelijks lachgas wordt gebruikt op het Baskensburgplein en het afval hiervan wordt gedumpt en vervolgens door Team Stadsbeheer wordt opgeruimd?
Zo ja, is dit voor het college reden geweest om de politie hierover in te lichten, zodat deze tijdens hun surveillantenronde speciale aandacht kan  geven aan deze overlast op het Baskensburgplein?
Heeft het Baskensburgplein speciale aandacht van onze BOA’s?
Zo ja, wat hebben zij geconstateerd?
Zo nee, waarom niet?
Degenen die lachgas gebruiken op het Baskensburgplein, veroorzaken ook overlast door “donuts te draaien” met hun auto’s en vervolgens weer vertrekken per auto, onder invloed van lachgas. Is het college het met de SGP eens dat deze automobilisten onder invloed een gevaar kunnen betekenen voor de andere mensen in het verkeer?
Wat wil en gaat het college doen om te voorkomen dat in de openbare ruimte (op het Baskensburgplein) lachgas wordt gebruikt en vervolgens deze gebruikers in hun auto stappen en zo een gevaar vormen voor het verkeer?

Fractie SGP
Lilian Janse-van der Weele
Cor Tromp

Reactie schrijven

Commentaren: 0