· 

Inrichting Park de Helling in volle vaart

De voormalige scheepshelling (de Helling) is een markante plek op het Scheldekwartier. Voorheen lagen er enorme schepen op de helling die het stadsbeeld in Vlissingen bepaalden.

De Helling  © Multranet Media

Het is de plek waar de deelgebieden Scheldestad en Scheldewerf samen komen. De historie van de plek en de ambities om een gevarieerd en levendig gebruik mogelijk te maken, vormen de basis voor het inrichtingsplan voor de Helling. De inrichting van park De Helling is in volle gang, en we gingen een kijkje nemen (video hieronder). 

De Helling zal ingericht worden als park
De inrichting van de Helling en het aangrenzende deel van de Jan Weugkade, vormt het sluitstuk van de inrichting van de openbare ruimtes rondom het Dok. Met de oplevering van de Kop van het Dok en inrichting van de Hellingbaan komt ook de inrichting van De Helling in beeld. De plek kent een lange historie van scheepsbouw, maar was hiervoor in gebruik als groenplaats voor de burgers van Vlissingen. Met een vormgeving die aansloot bij de destijds populaire Franse landschapsstijl. Het college heeft in mei 2023 het definitieve inrichtingsplan vastgesteld. Dit plan brengt de door betrokkenen aangereikte wensen voor vergroening, het vertellen en zichtbaar houden van het scheepsbouw verleden en het gevarieerde gebruik samen tot een aantrekkelijke en onderscheidende openbare ruimte.

'Mannen tussen Staal'
Prominent in de inrichting krijgt het standbeeld 'Mannen tussen Staal' een plek. Op de kruising tussen De Helling, Smederijbaan en Jan Weugkade, zodat deze zichtbaar is vanuit iedere entree naar het Scheldekwartier.

Enkele wijzigingen
Nadat het voorlopig ontwerp met betrokkenen was besproken die ideeën hadden ingebracht, hebben we nog verschillende wijzigingen doorgevoerd. Zo wordt de jeu de boules baan groter, de toegankelijkheid voor mindervaliden geoptimaliseerd, komt er meer variatie in groen en planten we kleine bomen op de kades aan beide kanten van de Helling.

De werkzaamheden zullen in april 2024 worden afgerond, onder voorbehoud van (weers) omstandigheden.

Reactie schrijven

Commentaren: 0