· 

Standpunt University College Roosevelt inzake Sterrenwacht

Net als de gemeente Middelburg en de Sterrenwacht, vindt University College Roosevelt (UCR) het belangrijk om de volkssterrenwacht in het stadsbeeld van het centrum te behouden.

University College Roosevelt (UCR)

Waar initieel UCR deze zaak achter gesloten deuren en met decorum en respect voor alle partijen heeft willen behandelen, heeft de Sterrenwacht ervoor gekozen om deze zaak in het oog van de media uit te laten spelen. Omdat niet alle nuances hierin meegenomen zijn, is een onredelijk negatief beeld van UCR gevormd. Om deze reden, kiezen we ervoor om nu onze kant van het verhaal volledig uit de doeken te doen.

Sinds de oprichting van UCR in 2004, huurt UCR het volledige stadhuiscomplex van de Gemeente Middelburg voor onbepaalde tijd. Dit is inclusief het gebouw waar de volkssterrenwacht momenteel gevestigd is. In 2017, besloot UCR voor een vastgezette periode van 10 jaar het gebouw (Theodore) te verhuren aan de Sterrenwacht. De huur werd vastgesteld op 750 euro per maand, en is inclusief schoonmaak, verwarming, internet, beveiliging en
onderhoud. Daarnaast betaalt de gemeente Middelburg 16.000 euro per jaar aan UCR om de Sterrenwacht te huisvesten. UCR heeft de huur in deze periode nooit verhoogd ondanks dat de kosten voor het onderbrengen van de Sterrenwacht veel hoger zijn dan het totale bedrag dat UCR ontvangt van de Sterrenwacht en Gemeente Middelburg. Effectief betekent dit dat UCR de Sterrenwacht al jaren subsidieert.

Op dit moment heeft UCR zo’n 600 studenten. We zien de studentenaantallen langzaam groeien, waarbij we er vanuit gaan dat er in de nabije toekomst 650 studenten hun universitaire studie in Middelburg willen volgen. Dit betekent dat we meer ruimte nodig gaan hebben, in het bijzonder klaslokalen. Hoewel de gemeente heeft aangeboden om mee te zoeken naar alternatieve ruimte voor UCR in het stadshart, zijn de kosten voor het gereedmaken van een nieuw campusgebouw een limiterende factor. Denk hierbij aan de toegang, infrastructuur en
voorzieningen die noodzakelijk zijn om kwaliteitsonderwijs te kunnen geven waar studenten van over de hele wereld op af komen. Daarnaast zou het vreemd en zonde zijn om extra te investeren in gebouwen buiten de campus als wij al een gebouw huren dat volledig is uitgerust om door studenten gebruikt te worden.

In begin 2022 heeft de Sterrenwacht bij UCR en gemeente Middelburg aangegeven dat zij ambitie hebben te groeien en dat de huidige huisvesting te klein en niet geschikt is om deze groei te ondersteunen. Daardoor is UCR voor langere tijd in de veronderstelling geweest dat de Sterrenwacht naar een nieuwe locatie op zoek is. Om deze 3 redenen heeft UCR besloten om het huurcontract niet te verlengen in 2027. Deze beslissing is genomen in overleg en met volledige goedkeuring van de gemeente. In tegenstelling tot hoe het tot nog toe in de media is voorgesteld, is dit niet een beëindiging van een bestaande overeenkomst. Is het niet gedaan zonder overleg. En is het niet gedaan om de Sterrenwacht weg te jagen. Sterker nog, we hebben zowel in het verleden als in het heden onze steun aangeboden om de Sterrenwacht te helpen zoeken naar een nieuw gebouw.

We zijn het eens met het belang van de Sterrenwacht voor de lokale gemeenschap. Dit is ook waarom we niet aan de gunstige huurvoorwaarden van de Sterrenwacht getornd hebben en zelfs het gebruik van het gebouw gesubsidieerd hebben, terwijl we zelf deze ruimte ook goed zouden kunnen gebruiken. Daarnaast zijn wij van mening dat UCR eveneens een belangrijke rol speelt in de gemeenschap en voor de lokale economie. Wij zijn de enige aanbieder van wetenschappelijk onderwijs in de hele provincie en onze 600 studenten van over de hele wereld brengen leven in het stadscentrum. 80 mensen zijn werkzaam bij UCR en wonen veelal ook in de provincie. We hebben meegeholpen aan de financiering en oprichting van het Joint Research Center Zeeland, een toonbeeld van onderzoek en technologische ontwikkelingen zoals er ook in de Randstad bestaan. We zijn tevens medeoprichter van het Delta Climate Center dat een miljoeneninvestering naar Zeeland brengt. Middelburg zou groot genoeg moeten zijn voor beide belangrijke instituten.

We blijven bereid om samen te werken met de Gemeente Middelburg en de Sterrenwacht om een oplossing te vinden zodat beide instellingen hun rol kunnen blijven vervullen in de stad. Eenieder die geïnteresseerd is wat UCR te bieden heeft, is van harte welkom bij onze open dag voor het publiek op 25 mei of bij de lustrum lezingen die worden georganiseerd in het kader van de viering van ons twintigste jubileum. Meer informatie en aanmelden kan via www.ucr.nl/lustrum.

Reactie schrijven

Commentaren: 0