· 

Zeeland moet zelf bepalen waar EU fondsen aan worden besteed

Waarom zijn de Europese verkiezingen op 6 juni van essentieel belang voor de toekomst van de Nederlandse regio, zoals Zeeland?

Van links naar rechts Reinout Malenstein (NSC), Marit Maij (GL-PvdA), Raquel Garcia Hermida (D66), Gerben Horst (nr. 6, CDA), Merel Muller (PvdD), Anja Haga (CU). Foto:Bart Maat

Over die vraag gingen zes kandidaat-Europarlementariërs, aan de hand van vragen van kiezers uit de regio, donderdag met elkaar in gesprek tijdens het eerste Regio EU-Verkiezingsdebat. Op onderwerp(en) zoals mobiliteit, energietransitie, en leefbaarheid, mogen Zeeuwen de komende jaren echt wat van Europa verwachten als het aan de deelnemende partijen ligt. Het debat is mogelijk gemaakt op initiatief van RegioBank.

Regionale vraagstukken
Precies één week voor de Europese verkiezingen in Nederland kruisten kandidaat-Europarlementariërs Raquel García Hermida (nr. 2, D66), Anja Haga (nr. 1, CU), Gerben Horst (nr. 6, CDA), Reinout van Malenstein (nr. 3, NSC), Marit Maij (nr. 3, GL-PvdA) en Merel Muller (nr. 28, PvdD) met elkaar de degens over belangrijke regionale vraagstukken zoals mobiliteit, de energietransitie en leefbaarheid. Want juist op deze onderwerpen kan de Europese Unie voor mensen in Zeeland, de komende jaren veel betekenen. Zo wordt jaarlijks meer dan een derde van het totale EU-budget, dat zijn dus tientallen miljarden, uitgegeven aan regionale ontwikkeling. 

Mooie dingen in Zeeland met Europese fondsen
Onder leiding van presentator Shula Tas kregen de kandidaten de kans om hun ideeën over de toekomst van Europa en de regio te delen en vragen te beantwoorden van inwoners uit diverse Nederlandse regio’s. Wanneer het publiek de kans krijgt om vragen te stellen blijkt de EU ook in Zeeland plots dichtbij. Zo vroeg Corine uit Zeeland of de kandidaten vinden dat het Rijk of de regio moeten bepalen hoe Europese fondsen worden besteed; “In Zeeland doen we heel veel mooie dingen met Europese fondsen voor regionale ontwikkelingen. Een lidstaat, maar ook een regio, heeft een stem in waar die fondsen naartoe mogen gaan.” Volgens de Friese Raquel García Hermida, EU-kandidaat voor D66, zijn juist EU-cohesiefondsen, waar Nederland nu geen gebruik van maakt, een groot succes. “Spanje heeft er veel profijt van gehad. Met economische ontwikkeling komt er democratisering en meer welvaart. Laten we er voor zorgen dat de meest kwetsbare regio's de meeste aandacht krijgen.”

Verslag debat
Het eerste Regio EU-Verkiezingsdebat deed haar naam eer aan. In korte tijd spraken kandidaten van CDA, CU, D66, NSC, PvdA/GL en PvdD over uiteenlopende regionale uitdagingen. Van het belang van grensoverschrijdende OV-verbindingen, tot het behoud van streekcultuur en streektalen. Van het tegengaan van de verschraling van publieke voorzieningen in kleine kernen tot het betrekken van jongeren bij Europa. Van links tot rechts was iedereen het erover eens dat een groot deel van de oplossingen voor uitdagingen in de regio de komende vijf jaar meer steun vanuit Brussel moet krijgen. Unaniem pleiten de aanwezige partijen voor meer Europese investeringen in de regio. Uit het debat komen een aantal duidelijke ambities van de kandidaat-Europarlementariërs naar voren:

Ga in gesprek met de regio's
EU-beleidsmakers moeten bij het maken van beleid en het verdelen van budget vaker het regionale perspectief raadplegen. Bijna 70% van alle Europese wetgeving landt uiteindelijk in de regio. Ga vaker met mensen, organisaties en ondernemers uit de verschillende regio's in gesprek. Europees geld moet toegankelijker verdeeld worden. Kleinere regio's maken in de praktijk minder aanspraak op Europese gelden door bureaucratische barrières, zoals onnodig ingewikkelde aanvraagprocedures. Het speelveld met de rijkere Randstad moet gelijk getrokken worden. Bied als Europa meer ruimte aan lokale initiatieven om maatwerk te leveren. Verstrekte subsidies moeten écht lokaal het verschil kunnen maken. Daar zou wet- en regelgeving ook meer ruimte én lokale flexibiliteit voor kunnen bieden. RegioBank is aanjager van het gesprek over (de toekomst van) de leefbaarheid in de Nederlandse regio’s.
 
Rein Wispelweij, directeur RegioBank 
‘60 procent van de mensen in Nederland woont in de regio. Dit wordt te vaak vergeten. De discussies in Brussel voelen voor veel Nederlanders ook een week voor de EU-verkiezingen nog altijd aan als een ver-van-mijn-bedshow. Toch hebben Europese besluiten vaak directe invloed op onze leefomgeving. Ook in deze verkiezingscampagne dreigt dit regionale perspectief onder te sneeuwen. Daarom ben ik ontzettend blij dat we vandaag tijdens het eerste Regio EU-verkiezingsdebat dit belangrijke politieke gesprek mede mogelijk hebben gemaakt.’ 

Reactie schrijven

Commentaren: 0