· 

Conferentie ‘Water als verbinding’ over de complexe nationale wateropgaven

In de HZ en het JRCZ in Middelburg vindt donderdag 20 juni de conferentie ‘Water als verbinding’ plaats.

Foto © Multranet Media

Het evenement is bedoeld voor iedereen die iets te maken heeft met de complexe, nationale wateropgaven door klimaatverandering en zeespiegelstijging. Plenaire sprekers zijn Benjamin van Bunderen Robberechts over Climate justice for Rosa, oud-directeur van het KNMI Gerard van der Steenhoven over klimaatverandering en de gevolgen voor het weer en Alex Hekman over verandering in tijden van zeespiegelstijging.

Ook zijn er tal van workshops. Aan het einde van de conferentie neemt Willem den Ouden afscheid als directeur van Delta Platform. Het centrum richt zich op maatschappelijke, aan water gerelateerde vraagstukken die voortkomen uit klimaatverandering en zeespiegelstijging. Lectoren van elf hogescholen zijn betrokken, net als marktpartijen zoals Rijkswaterstaat, Wereld Natuurfonds en Ecoshape.

Reactie schrijven

Commentaren: 0