· 

Freedom Summit University College Roosevelt

Op 17 juni organiseert University College Roosevelt de Freedom Summit. Tijdens deze dag krijgen studenten uit het hele land de kans om in kleine groepen samen te werken met bekende changemakers en uit eerste hand te leren wat het betekent om verandering te creëren in hun directe omgeving.

UCR Middelburg

De kernprincipes van de Vier Vrijheden, zoals vastgelegd door Franklin D. Roosevelt en Eleanor Roosevelt in de Verklaring van de Rechten van de Mens, liggen onder vuur. Censuur vormt een bedreiging voor de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van godsdienst, de vrijwaring van gebrek en de vrijwaring van angst. Op de Freedom Summit komen vooraanstaande changemakers uit Europa en de Verenigde Staten samen om het urgente probleem van censuur en de invloed ervan op de democratie aan te pakken. Dit is niet zomaar een conferentie - het is een praktijkgerichte leerervaring. Studenten krijgen de kans om in kleine groepen rechtstreeks in contact te komen met experts en activisten en praktische inzichten te verwerven in hoe ze verandering kunnen creëren in hun directe
omgeving. Want kleine acties leiden tot grote veranderingen en elke stem telt in de strijd voor vrijheid.

Anne Roosevelt (via video)
Anne Roosevelt, de kleindochter van President Franklin D. Roosevelt en First Lady Eleanor Roosevelt, heeft een onuitwisbare stempel gedrukt door haar pleitbezorging en leiderschap. Op basis van de tijdloze idealen van mededogen, veerkracht en sociale verantwoordelijkheid die haar grootouders belichaamden, stelt Anne haar publiek in staat om hun vermogen om een betekenisvolle bijdrage te leveren te omarmen. Ze herinnert ons eraan dat zelfs de kleinste daden van vriendelijkheid en belangenbehartiging een diepgaande transformatie kunnen
teweegbrengen.

Dr. Walter Earl Fluker
Dr. Walter Earl Fluker, de Martin Luther King Jr. emeritus hoogleraar ethisch leiderschap aan Boston University en hoogleraar spiritualiteit, ethiek en leiderschap aan Emory University, zet de gewaardeerde nalatenschap van Dr. Martin Luther King Jr. en Howard Thurman voort. Tijdens de Freedom Summit zal hij ingaan op het diepe verband tussen vrijheid van godsdienst en de voortdurende strijd voor sociale rechtvaardigheid en mensenrechten.

Tracie D. Hall
Tracie D. Hall, een gerenommeerd publiekswetenschapper, strateeg en bibliothecaris, bekleedde eerder de functie van uitvoerend directeur bij de American Library Association (ALA), 's werelds oudste en grootste bibliotheekvereniging. Nu brengt ze haar schat aan ervaring naar de faculteit van de University of Washington Information School in Seattle, waar ze vanaf dit najaar de functie van Distinguished Practitioner in Residence zal bekleden. Op de Freedom Summit zal ze het kritieke onderwerp van de vrijheid van meningsuiting in het publieke domein aansnijden en licht werpen op het alomtegenwoordige probleem van censuur en de invloed ervan op deze fundamentele vrijheid.

Brian Jones
Brian Jones is directeur van het Center for Educators and Schools van de openbare bibliotheek van New York. Jones zal tijdens de Freedom Summit ingaan op het snijvlak van vrijheid van meningsuiting en onderwijs. Hij zal zijn inzichten geven in de rol van onderwijsinstellingen en campussen als katalysatoren voor sociale rechtvaardigheidsbewegingen, waarbij hij de nadruk zal leggen op hun potentieel om substantiële verandering teweeg te brengen. Hij zal echter ook ingaan op de complexiteit van het hedendaagse discours, waaronder de opkomst van de cancelcultuur en de implicaties daarvan.

Derk Sauer
Derk Sauer, journalist en mediaondernemer die bekend werd door de oprichting van The Moscow Times en Vedomosti in Rusland, bevindt zich op een cruciaal moment midden in de Russische invasie van Oekraïne. Hij erkent dat het nu meer dan ooit noodzakelijk is om te pleiten voor vrijheid. Sauer zal uit zijn uitgebreide ervaring putten om het grote belang van persvrijheid te bespreken. Sauer zal zich verdiepen in journalistiek, vrijheid van informatie en politieke retoriek en licht werpen op de uitdagingen en kansen die zich voordoen bij het
beschermen van deze fundamentele waarden.

Lale Gül
Lale Gül (1997) is de Keynote speaker op de Freedom Summit. In haar keynote zal Lale reflecteren op de kracht van individuele vrijheid, de prijs van authenticiteit en de moed om tegen de stroom in te zwemmen. Haar nieuwe leven als afvallige bracht haar succes, prijzen, steun, vriendschappen en vooral vrijheid. Tegelijkertijd ontvangt ze bedreigingen en wordt ze uitgescholden door haar familie, vrienden van vroeger, de moslimgemeenschap en zelfs haar zus. Wat is er nodig om echt vrij te zijn en is het uiteindelijk de prijs waard die ze heeft betaald? De Summit wordt tot stand gebracht met behulp van verschillende Zeeuwse partners. University College Roosevelt is de organisator, en wordt bijgestaan door de ZB Bibliotheek van Zeeland, Provincie Zeeland gemeente Middelburg, Omroep Zeeland, de Roosevelt Foundation, en Tjoonk GVL.

Reactie schrijven

Commentaren: 0