· 

Meer oog voor de regio, durf groots te denken in kleinschalige oplossingen

Een oproep tot regionaal maatwerk, tijdens de Vierde Nationale DorpenTop in het Zeeuwse Veere.

Foto: Bart Maat

Hoe de leefbaarheid op peil houden
‘Hoe houd je Zeeland leefbaar?’ Over die vraag gingen 120 Zeeuwse regiokenners in de Grote Kerk Veere in gesprek tijdens de vierde editie van de Nationale DorpenTop, georganiseerd door RegioBank. Ondernemers, buurtbewoners, wetenschappers, regionale politici, vrijwilligers en andere verschilmakers wisselden ideeën uit over hoe je de leefbaarheid op peil kan houden in hun provincie. Samen werkten zij aan oplossingen om niet alleen Zeeland maar alle mooie en unieke regio’s die Nederland kent in de toekomst innovatief, dynamisch en veerkrachtig te houden.

‘Durf vandaag groots te denken in kleinschalige oplossingen’, met die woorden opende Frederiek Schouwenaar, burgemeester van Veere, de vierde Nationale DorpenTop. Als gemeente ziet Veere zich, net zoals vele andere kleine kernen in Nederland, geconfronteerd met de verschraling van voorzieningen. Terwijl het voor de inwoners cruciaal is om onderwijs, werk en zorg bereikbaar te houden. Schouwenaar benadrukt dat oplossingen hiervoor misschien in eerste aanleg niet altijd efficiënt zijn, maar vaak wel wenselijk omdat ze op langere termijn duurzaam zijn. Meer mogelijkheden om dit soort maatwerk te realiseren zijn daarom hard nodig.

Regionaal netwerk
Ook in de Regiolezing, door Barbara Oomen, hoogleraar en voorzitter van het College van Bestuur van Hogeschool Zeeland, wordt het belangkracht van regionaal maatwerk benadrukt. ‘Een regio zoals Zeeland zit vol met innovatiekracht. Initiatieven die in de Randstad nooit van de grond komen, slagen hier wel. De unieke innovatieve samenwerking op het gebied van onderwijs in de vorm het Joint Research Center in Zeeland wordt bijvoorbeeld tot in het Torentje als lichtend voorbeeld besproken’. Oomen roept beleidmakers op meer oog te hebben voor het regionale perspectief, om te leren van het lokale en innovatieve dat de regio te bieden heeft, maar ook om minimumvoorzieningen op orde te brengen.

Het Zeeuwse perspectief
Na het plenaire gedeelte gingen de deelnemers in verschillende regiotafels uiteen waar onderwerpen aan bod kwamen zoals: het betrekken van (nieuwe) inwoners bij de Zeeuwse sociale cohesie, het tegengaan van brain drain in Zeeland en de rol van ondernemers om de provincie bereikbaar te houden. Samen werkten zij aan kansrijke (denk)richtingen om regionale uitdagingen op te lossen.

De wil en energie om lokale en regionale samenwerkingsverbanden te starten of te verstevigen was enorm. Op het gebied van wonen bijvoorbeeld. Veel toeristen hebben hier een tweede huis. Prima, maar dan graag op vakantieparken, zodat huizen in de dorpskernen beschikbaar blijven voor inwoners. Of tuig generatiehuizen op, die je als gemeenschap samen deelt en naar behoefte van de individuele levensfase groter of kleiner kan maken. In het onderwijs doormeer samen te werken met het regionale bedrijfsleven om leertrajecten beter te laten aansluiten op het beschikbare werk in de provincie en samen te lobbyen voor nieuwe (master)opleidingen.

Opbrengsten DorpenTop overbrengen aan Den Haag
Rein Wispelweij, directeur van RegioBank over het belang van de DorpenTop in Zeeland: ‘Ik ben erg onder de indruk van de verschillende innovatieve Zeeuwse denkrichtingen vandaag. Er is zoveel kennis, kracht en kunde in deze regio aanwezig, We gaan de verschillende ideeën concretiseren en verdiepen de Toekomstagenda van de Regio ermee. Ook de roep om meer maatwerk in wet- en regelgeving nemen we daarin mee. Zoek waar het stroomt, kijk als landelijke politiek waar de energie zit en versterk dat.’

Toekomstagenda van de Regio
RegioBank is al jaren een warm pleitbezorger van de kracht van regio. Tijdens de Nationale DorpenTopbouwtde bank samen met regionale bestuurders, vrijwilligers, buurtbewoners, politici en andere verschilmakers aan de Toekomstagenda van de Regio: een levend document waarin wordt gewerkt aan duurzame oplossingen om lokaal ondernemerschap te verstevigen, leefbaarheid in dorpen te ondersteunen en de nieuwe generatie te stimuleren om te blijven investeren in de regio. De dit jaar opgehaalde Zeeuwse perspectieven worden gebruikt om de Toekomstagenda van de Regio verder te concretiseren en te verrijken. De belangrijkste inzichten uit Zeeland worden nog gedeeld met lokale, regionale en landelijke politici en bestuurders.

Reactie schrijven

Commentaren: 0