Vlissings verleden video's

Via deze rubriek plaatsten we geregeld filmpjes uit een ver verleden.

En via deze link zijn oude foto's te zien uit Vlissingen

Trap naar zee

Documentaire serie Zorgvliedt uit 1975 over de zogenaamde ‘leeuwentrap’ in Vlissingen. Hans Verhagen gaat in ‘Trap naar zee’ op zoek naar herinneringen aan de leeuwentrap in Vlissingen,
die moet wijken voor dijkverzwaring.
Bron: vpro.nl

Kustvisserij 1969

Een mooie (archief) film uit 1969 over de kustvisserij met medewerking van de viskotter ‘drie gebroeders’ van Oreel. Ook zien we de (vis) vrouwen aan de Nieuwendijk die jarenlang een vertrouwd beeld waren rond de Koopmanshaven in Vlissingen en hun waren aan prezen met de kreet ‘Scharretjoe’. Zo ging dat er in de jaren 60, 70 aan toe. En de gekochte vis ging niet in een plastic tasje zoals tegenwoordig, maar werd verpakt in een oude krant.

Thuishavens
De afsluiting van het Veerse Gat in 1961 betekende het einde van Veere als vissershaven. De vissersvloot moest verhuizen.

Een deel vond een ligplaats in Vlissingen, een deel in Colijnsplaat. Hieronder bevonden zich ook veel schepen van Arnemuiden. De vissersvloot van deze plaats had zich al bijna een eeuw eerder (1871) vanwege de aanleg van de Sloedam moeten verplaatsen. Vanwege het verloren gaan van visgronden en het ingesloten raken van vissershavens hadden ook andere vissers en vissersschepen vanaf 1850 een nieuwe thuishaven
Bron video: YouTube

VLI26 "Maria"

Teloorgang van de Koninklijke Maatschappij De Schelde

Dit jaar (2017) deze zomer zal er een monument (de ketting) vervaardigd door Joris Baudoin worden geplaatst aan het dok in Vlissingen. Dit monument is een nagedachtenis aan de arbeiders die werkzaam zijn geweest bij de Koninklijke Maatschappij De Schelde in Vlissingen. De Scheepswerf was de trots van Vlissingen, een bloeiend bedrijf wat volop werk gaf aan arbeiders die 30 - 50 jaar aan de machines stonden en hun medewerking verleenden aan de bouw van vele schepen, tot de neergang in de jaren 90 van de scheepsbouw inzette. In deze aflevering van Vlissings verleden een terugblik op de ontwikkelingen.  

Mannen tussen staal 1955

In deze aflevering een terugblik op Vlissingen in het jaar 1955, de ontwikkelingen van de werf de Koninklijke Maatschappij de Schelde, de woningbouw en de ontwikkeling van de stad die in dit jaar een rol speelden. Scheepswerf De Schelde was de trots van Vlissingen. De hele stad liep uit als een schip van de helling gleed. En het bloeiende bedrijf gaf volop werk. De meeste arbeiders stonden met liefde in de jaren 30, 40, 50 jaar aan de machines!

Toen de Vlissingse boulevard na een lange mistperiode weer eindelijk vrij uitzicht gaf kon men een ongekend schouwspel beleven van tegen de 80 zeeschepen die daardoor vertraging van en naar Antwerpen voor de rede van Vlissingen voor anker moesten gaan. In de roeiers wacht van Vlissingen had men de handen er van vol de beloodsing van de onder stoom liggende schepen met de moderne communicatie middelen zo vlot mogelijk te regelen.  

Het is inmiddels alweer 58 jaar geleden dat de nieuwe veerboot Prinses Beatrix in dienst werd genomen. Het rijdek wat in drie-en was gedeeld met een oppervlakte van 1200 vierkante meter konden ongeveer 100 auto’s worden geplaatst.

In 1957 werden 2.5 miljoen mensen en 400.000 auto’s overgezet, de overtocht die 17 minuten duurde konden de mensen verpozen in de luxe salons. Voor de nieuwe veerboot moest in de haven van Breskens een nieuwe haven worden aangelegd.

De nieuwe vaarroute die ver buiten het stadje begon zorgde voor een nieuwe bron van inkomsten, te weten de wachtende passagiers. Met de in de indienstneming van de vaste oeververbinding in 2003 via de Westerscheldetunnel kwam er een einde na een lange periode sinds (1828) van de veerdienst tussen Vlissingen - Breskens!  
 

Lang heeft de Prinses Juliana niet gevaren, want de Tweede Wereldoorlog brak uit en op 17 mei 1940 werd ze tot zinken gebracht in Breskens. Wel werd ze op 15 augustus weer gelicht, en zou begonnen worden met het repareren op De Schelde. Het werfpersoneel heeft dit echter op zorgvuldige en goede manier gesaboteerd. Daarom heeft de Juliana de hele oorlog in het Kanaal door Walcheren gelegen. In oktober 1944 brachten de terugtrekkende Duitsers de veerboot tot zinken in de Vlissingse haveningang.

Alleen de hoofdmotor kon worden geborgen en werd overgezet in de Prins Hendrik. Enkele onderdelen, maar zeker niet het hele schip werden hergebruikt in de nieuwe Prinses Juliana, later Koningin Juliana. De rest van de oude Juliana werd gesloopt, maar niet meteen.

Standbeeld van Michiel Adriaansz. de Ruyter aan het einde van de boulevard. Schip rondt de Walcherse Scheldeoever. De molen de vissershaven de koopmanshaven met in de verte de Sint Jacobskerk.

Meer filmpjes uit het verleden zien...