· 

Onderzoek Joods vastgoed tijdens de Tweede Wereldoorlog

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn in de gemeente Vlissingen tientallen panden van Joodse burgers door de bezetter onteigend en doorverkocht.

Struikelstenen voor Joodse inwoners van Vlissingen  Archieffoto (2019)  © RTV Vlissingen

Tot op heden is nooit goed onderzoek gedaan naar de omvang van dit onteigeningsvraagstuk en naar het handelen van de gemeente Vlissingen na de bevrijding in het proces van rechtsherstel voor Joodse burgers en hun nabestaanden.

Het college van B&W heeft de Radboud Universiteit Nijmegen de opdracht gegeven om onderzoek te doen naar dit vraagstuk. Er wordt onderzoek gedaan naar een inventarisatie van de mate waarin en de manier waarop Joods bezit in de gemeente Vlissingen is onteigend en verkocht tijdens de bezetting.

De manier waarop de gemeente Vlissingen na de oorlog met dit onrecht is omgegaan, wordt gereconstrueerd en beoordeeld. Hierbij wordt onderzocht of er rechtsherstel heeft plaatsgevonden voor de teruggekeerden of hun nabestaanden. Verder is de vraag hoe de gemeente Vlissingen met de Joodse inwoners omging en hoe ze reageerden op hun lot, zowel tijdens bezetting en uitzetting als tijdens de bevrijding, rechtsherstel en wederopbouw.

Reactie schrijven

Commentaren: 0