· 

Meeuwen en broedgebieden in de stad

In opdracht van de gemeente Vlissingen heeft een ecologisch adviesbureau onderzoek gedaan naar de meeuwen in onze stad. Waar broeden ze, zoeken ze naar voedsel en komen ze vandaan?

© Multranet Media

Resultaten onderzoek
Het rapport wijst uit dat er in Vlissingen minstens 268 meeuwenparen broeden. Het merendeel broedt op daken. Deze meeuwen komen vooral uit het havengebied: bouwplannen én de vos hebben ze daar verjaagd. Het voedsel voor de kuikens halen deze ‘stadsbroeders’ uit zee of van weilanden. ‘Stadsbezoekers’ zijn meeuwen die hier niet broeden, maar juist voor hun eten naar de stad komen. Beide groepen veroorzaken overlast voor onze inwoners.

Maatregelen
Uit het rapport blijkt dat het door het verdwijnen van broedgebieden niet goed gaat met de meeuwen in Nederland. Het nemen van maatregelen tegen overlast is vaak wettelijk verboden. Aan meeuwen die op bezoek komen is behalve het beperken van het voedselaanbod, weinig te doen. Eieren van broedende vogels schudden is een laatste redmiddel. Het ongeschikt maken van daken als broedplaats door professioneel aangebrachte netten blijkt het meest effectief. Al zullen de meeuwen dan mogelijk uitwijken naar een dak in de buurt.

Rapportage 0-meting meeuwen in Vlissingen 2023 PDF bestand.

Download
Rapportage 0 meting meeuwen.pdf
Adobe Acrobat document 1.9 MB

Reactie schrijven

Commentaren: 0