· 

SGP over kazematten: 'Waardevol erfgoed herstel is noodzakelijk'

De SGP fractie heeft 15 april 2024 schriftelijke vragen ingediend aan het college over de bijdrage aan kosten herstel en onderhoud van de Kazematten.

De Kazematten  Foto © Multranet Media

Gesloten sinds 2022
De Kazematten zijn sinds 2013 ingericht als expositieruimte, maar zijn sinds 2022 gesloten vanwege de onveiligheid. In de PZC van zaterdag 13 april 2024 is te lezen dat de eigenaar van de Kazematten, het waterschap, noodzakelijke herstelwerkzaamheden en onderhoud wil uitvoeren, zodat de Kazematten weer veilig kunnen worden gebruikt als expositieruimte. Deze werkzaamheden kosten uiteraard veel geld. In het artikel is te lezen dat het waterschap verwacht dat de Gemeente Vlissingen ook bijdraagt in deze kosten omdat de Gemeente Vlissingen hierbij het meeste belang heeft.

Noodzakelijk herstel van de Kazematten
Naar mening van de SGP moet het college als de wiedeweerga positief reageren op het voorstel van het waterschap om bij te dragen in de kosten van herstel en onderhoud van de Kazematten. "Dit is waardevol en markant erfgoed en, door onze bezoekers, een zeer gewaardeerde attractie. Het is zonde dat de expositie in de Kazematten al sinds 2022 niet meer kan worden bezocht!  Deze verdienen het om te worden bezocht."

Als Vlissingen mogen we trots zijn dat Napoleon de waarde zag van de strategische ligging van ons mooie stadje en hij daarom de kazematten liet bouwen. Dit willen we toch aan iedereen vertellen en laten zien! Daarom is het iedere Euro waard om openstelling weer mogelijk te maken, vindt de SGP.

De SGP wil hierover de volgende vragen stellen:
De dijkgraaf van het waterschap meldt in het artikel in de PZC van 13 april 2024 dat het waterschap in oktober 2023 een voorstel bij de Gemeente Vlissingen op tafel heeft gelegd om de kosten van herstel en onderhoud van de Kazematten te verdelen over het waterschap, de gemeente en de provincie. Hij meldt ook dat tot op heden geen reactie van de Gemeente Vlissingen is ontvangen. Klopt het dat dit voorstel aan de Gemeente Vlissingen is voorgelegd?

Waarom heeft het college tot op heden niet gereageerd op dit voorstel?
De Kazematten zijn een zeer gewaardeerde attractie, volgens de directeur van ons MuZEEum. Naar de mening van de SGP is het investeren in onderhoud en herstel van deze attractie waardevol en noodzakelijk, omdat:
De Kazematten een prachtig en markant historisch erfgoed zijn
De Kazematten als attractie bijdragen aan wat we in Vlissingen willen aanbieden aan onze bezoekers, volgens de vastgestelde Toeristische Visie
Veiligheid voor onze inwoners/bezoekers tijdens bezoek aan attracties in onze gemeente belangrijk is en blijft
Deze investering leidt tot het weer kunnen openstellen van de Kazematten als expositieruimte
Ziet het college ook de meerwaarde van deze investering (de voorgestelde bijdrage is €160.000) in herstel en onderhoud van de Kazematten, zodat die weer kunnen worden opengesteld voor onze inwoners en bezoekers?
Zo ja, wanneer gaat het college reageren op het voorstel van het waterschap?
Zo nee, hoe kan het college dit motiveren met de vastgestelde Toeristische Visie in het achterhoofd?
Is het college bereid om de gevraagde bijdrage aan de noodzakelijke kosten van herstel en onderhoud voor dit waardevolle erfgoed en gewaardeerde attractie op te nemen in de Kadernota en de Begroting?

Fractie SGP
Lilian Janse-van der Weele
Cor Tromp

Reactie schrijven

Commentaren: 0