· 

RegioBank directeur Rein Wispelweij reist drie dagen door Zeeland

Zeeland, 25 april 2024 - Rein Wispelweij, directeur van RegioBank, heeft drie dagen door de provincie Zeeland gereisd.

Foto: Bart Maat

Hij ging in gesprek met Zeeuwse ondernemers, bewoners en bestuurders om te luisteren naar de uitdagingen die er in de regio spelen, te onderzoeken waar er voor Nederland kansen liggen én om hoe RegioBank een bijdrage kan leveren aan mogelijke oplossingen. De gevoerde gesprekken dienen als inhoudelijke inbreng voor de vierde Nationale DorpenTop, dit jaar in het Zeeuwse Veere op 20 juni.

Bezoeken en gesprekken RegioTour
Gedurende de RegioTour op 11, 12 en 24 april zijn alle Zeeuwse regio’s aangedaan: Schouwen-Duiveland, Noord- en Zuid-Beveland, Walcheren, Tholen en Sint-Philipsland en Zeeuws-Vlaanderen. Rein Wispelweij trekt jaarlijks de regio in om persoonlijk in gesprek te gaan met verschillende belanghebbenden uit die regio.

Leefbaarheid in Zeeland
Bij verschillende bezoeken, zoals bij het dorpshuis De Arne in Arnemuiden, het Participatie Netwerk Zeeland in Middelburg en met bewoners en ondernemers in Cadzand, kwam het op peil houden van de leefbaarheid in de regio veelvuldig ter sprake. Qua leefbaarheid is alles aanwezig in de provincie: veel ruimte, nabijheid tot de natuur en gemeenschapszin. Door het uitblijven van investeringen in publieke, logistieke en culturele voorzieningen neemt diezelfde leefbaarheid op andere terreinen wel zienderogen af. Mariët Kaptein, beleidsmedewerker en een van de initiatiefnemers van het Participatienetwerk Zeeland pleit daarom voor meer maatwerk en een betere verdeling van de beschikbare middelen: ‘Het openbaar vervoer staat hier onder druk, maar het is van essentieel belang voor iedereen. We hebben in Zeeland maar 400.000 inwoners, per inwoner is openbaar vervoer hier duurder dan in de Randstad. Daar moet de overheid rekening mee houden.’

Ondernemen in Zeeland
Dat Zeeland een ondernemende regio is, werd ook duidelijk bij het bezoek aan Wild Wier, Dockwize en Impuls Zeeland. Ondernemingszin op zowel klein als groot niveau is essentieel om een regio vitaal te houden. In het gesprek in de haven van Vlissingen met Dick ten Voorde, directeur van Impuls Zeeland, staat het belang van het delen van kennis en kunde, zowel binnen als buiten Zeeland centraal. Dick gelooft enorm in het innoverende karakter van de regio en de mogelijkheden die hier liggen voor de rest van Nederland: ‘Zeeland is de meest exporterende regio van Nederland, met een heel diverse economie. De regionale industriesector is een verborgen parel. Zowel de oplossingen die we hier al hebben als de kansen die hier nog liggen, zijn onderbelicht.’

In gesprek met Guido Krijger van Wild Wier en Wim van Gorsel (dijkgraaf waterschap Scheldestroom) - Foto door Bart Maat

Jongeren in Zeeland
Het tegengaan van vergrijzing en vasthouden van jonge mensen is een van de grote uitdagingen van Zeeland. Over het belang om de regio jong en toekomstbestendig te houden ging het gesprek met onder andere Rootzz, een netwerkorganisatie voor en door young professionals en studenten, die flink bezig zijn om te laten zien hoe aantrekkelijk hun regio is om te wonen, werken en leven. Initiatiefnemer Dani Bracke: ‘Wij doen ons best om onze mooie regio op een positieve manier te positioneren onder (Zeeuwse) jongeren, er zijn veel mogelijkheden wat betreft werkgelegenheid en wonen hier. Veel mensen weten dat nog niet.”

Meer ruimte voor maatwerk in de regio
RegioBank directeur Rein Wispelweij hoorde bij veel Zeeuwse gesprekspartners een roep om meer flexibiliteit en maatwerk. Een Randstad-georienteerd one size fits all perspectief en aanpak gaat niet op voor de vele unieke regio’s die Nederland kent: ‘Geef de regio ook ruimte om alle initiatieven die er al zijn te ontplooien. Lever als overheid meer maatwerk: er moet beter naar de opgave worden gekeken, in plaats van naar cijfers. Uiteraard is het minder efficiënt om in Zeeland een bus te laten rijden of basisschool open te houden dan in de Randstad, maar dat maakt het niet minder belangrijk. Dat kunnen we vanuit ons hoofdkantoor in Utrecht wel horen, maar als je het zelf ziet en echt hoort van de Zeeuwen, dan besef je het veel beter.’

Vierde Nationale DorpenTop in Veere
De verzamelde Zeeuwse inzichten, verhalen en perspectieven dienen als inhoudelijke bouwstenen voor de vierde Nationale DorpenTop. Op donderdag 20 juni gaan 150 Zeeuwse regiokenners in Veere samen in gesprek over hoe ze elkaar en de eigen regio in de toekomst kunnen versterken.

Met een plenair programma en interactieve workshops wordt nagedacht over en gewerkt aan innovatieve oplossingen voor de uitdagingen waarmee Zeeland kampt. Dit wordt gedaan aan de hand van belangrijkste regionale thema’s die ook naar voren zijn gekomen tijdens de RegioTour: leefbaarheid, ondernemerschap en jongeren. Met de Zeeuwse innovatie, kennis en kunde worden ideeën en oplossingsrichtingen verder uitgewerkt en geconcretiseerd. Handvatten waarmee RegioBank zelf, maar ook de landelijke politiek en andere stakeholders zowel binnen als buiten de regio aan de slag kunnen gaan. De opbrengst van de DorpenTop wordt na afloop ook direct gedeeld met politiek Den Haag.

Reactie schrijven

Commentaren: 0