· 

SGP wil proef starten met geluidsflitspalen op en rond de boulevards

De SGP ontving bericht van een inwoner van Vlissingen dat de geluidsoverlast van veel te snel rijdend verkeer, met name in de avonduren én ’s nachts na 0.00 uur (wanneer de sluiting van de boulevards voor gemotoriseerd verkeer stopt) enorm is.

© Multranet Media

Geluidsflitspalen
Een vraag van de SGP aan het college: “Deelt het college de mening van de SGP dat het eens hoog tijd wordt om een proef te starten met geluidsflitspalen in de (één of meerdere) in de inleiding genoemde straten. Net zoals in Rotterdam en Amsterdam, zodat het woongenot van onze inwoners wordt beschermd?” 

Het geluidsoverlast van veel te snel rijdend verkeer komt in het bijzonder voor op Boulevard Evertsen, Boulevard Bankert, Kenau Hasselaarstraat, Spuikomweg, Badhuisstraat, Koudekerkseweg en Burgemeester van Woelderenlaan. Bestuurders van auto’s en motoren, die ofwel een bijzondere uitlaat hebben of tijdens het rijden veel tussengas geven, racen rond met alle knallende geluiden van dien. Al dit geluid blijkt tegen de hoogbouw te galmen, waardoor het op de hoger gelegen etages wordt versterkt.

Woongenot en nachtrust

Het woongenot en de zo noodzakelijke nachtrust van de inwoners in al deze straten en omgeving, wordt daardoor enorm beperkt. De bewuste inwoner heeft al veel meldingen van deze geluidsoverlast en gerace in de late avond of nachten op of rondom de boulevards gemeld via de MijnGemeenteAPP, zonder ooit daarvan terugkoppeling te krijgen.  

SGP wil daarom de volgende vragen stellen aan het college:
⦁    De SGP hoort/constateert zelf ook dat ’s avonds en ’s nachts wordt geracet in de omgeving van de boulevards en hoort heel vaak knallende uitlaten van auto’s en motoren. Is het bekend bij het college dat deze vorm van geluidsoverlast heel vaak door onze inwoners ’s avonds en ’s nachts wordt ervaren?
⦁    De SGP schrikt ervan, en is er verontwaardigd over, dat er geen terugkoppeling plaatsvindt op de vele meldingen van deze geluidsoverlast op MijnGemeenteAPP. Hoe is het mogelijk dat inwoners geen terugkoppeling krijgen op deze meldingen?
⦁    Is er überhaupt iets gedaan met deze meldingen met betrekking tot geluidsoverlast ’s avonds en ’s nachts als gevolg van racende auto’s en motoren met knallende uitlaten?
⦁    Zo ja, kunt u een opsomming geven van de ondernomen acties?
⦁    Zo nee, waarom niet?
⦁    Bewoners van de boulevards en omgeving, alsook de SGP, begrijpen dat een bepaalde vorm van geluidsoverlast ’s nachts niet is te voorkomen (’s nachts is geluid als snel lawaai) en de meeste automobilisten en motorrijders houden zich keurig aan de regels, maar (helaas) ook veel van hen niet. Wordt er ’s avond en ’s nachts gehandhaafd op racende auto’s en motoren en op het feit dat zij hun uitlaten laten knallen op de boulevards en omgeving?
⦁    Deelt het college de mening van de SGP dat het eens hoog tijd wordt om een proef te starten met geluidsflitspalen in de (één of meerdere) in de inleiding genoemde straten, net zoals in Rotterdam en Amsterdam, zodat het woongenot van onze inwoners wordt beschermd?
⦁    Onlangs is een motie aangenomen om zwart/gele drempels te plaatsen op de Van Woelderenlaan. Is het een idee om dit ook te doen op de in de inleiding genoemde straten, om zo ook het racen in deze straten te voorkomen?
⦁    Wanneer de boulevards zijn afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, wordt geconstateerd dat veel verkeer daar pas bij het willen oprijden van Boulevard Evertsen achter komt. Sommige automobilisten en motorrijders lijken daardoor zo gefrustreerd, dat zij met extra gas en hoge snelheid verder over de Kenau Hasselaarstraat rijden, met alle gevolgen van overlast van dien. Is het mogelijk dat gemotoriseerd verkeer, door middel van bebording of via de informatieborden die bij alle entrees van Vlissingen staan, worden geïnformeerd over de afsluiting van de boulevards?
⦁    Geconstateerd wordt dat de verkeersdrempel,  die aan het begin van de Boulevard Evertsen ligt, zorgt voor behoorlijke verlaging van de snelheid van het gemotoriseerd verkeer. Is het mogelijk dat meer van soortgelijke drempels worden geplaatst, zoals bij het zebrapad op de Kenau Hasselaarstraat en op de Burgemeester van Woelderenlaan/Badhuisstraat (onderaan de Leeuwentrap) en op de boulevards zelf?
⦁    Deelt het college de mening van de SGP dat het zebrapad bij de windvanger op de Kenau Hasselaarstraat zodanig kan worden verbreed en mogelijk verhoogd, zodat dit zebrapad even breed is als de Leeuwentrap?


Fractie SGP
Lilian Janse-van der Weele
Cor Tromp

Reactie schrijven

Commentaren: 1
  • #1

    gerard van marion (zaterdag, 19 augustus 2023 12:01)

    Beste mevrouw Janse het geluid was er ook op de boulevard de Ruyter, en is gelukkig nu voor 99% niet meer, door dat men het verkeer omgelegd heeft, groet, Gerard.