· 

Aankoop Moluks wijkgebouw Oost-Souburg voorkomt sloop

Op woensdagavond 6 september om 19:30 uur ondertekenen de Stichting Mae Uku en de gemeente Vlissingen het koopcontract over het Mae Uku-stichtingsgebouw.

Moluks wijkgebouw Oost-Souburg

Daarmee wordt voorkomen dat de gemeente het gebouw laat slopen en kan dit Moluks wijkgebouw midden in hun Oost-Souburgse woonwijk behouden blijven als ontmoetings- en activiteitencentrum voor de Molukse gemeenschap op Walcheren. De ondertekening van het koopcontract voor het gebouw en het erfpachtcontract voor de grond zal in een openbare en feestelijke context plaatsvinden in het betreffende pand aan de Prins Hendrikstraat 35A in Oost-Souburg.

Sinds 2018 is Mae Uku in gesprek gegaan met de gemeente Vlissingen, naar aanleiding van het accommodatie- en bezuinigingsbeleid van dat moment, waarin het stichtingsgebouw werd genoemd om te worden afgestoten. Dat zou sloop van het gebouw betekenen en een doodsteek voor het Molukse culturele leven op Walcheren. Dat toekomstbeeld leverde verzet op en een zoektocht naar een oplossing. Daarom werd dat jaar een bouwtechnische keuring uitgevoerd door studenten van de HZ-University. Daaruit bleek dat de onderhoudskwaliteit van het gebouw nog redelijk was. De kosten voor het verbeteren van de kwaliteit konden eveneens redelijk aanvaardbaar blijven.

Nadat de Molukse gemeenschap in 2019 zich achter het voornemen van stichting Mae Uku had geschaard om het pand van de sloop te redden, zijn gesprekken tussen bestuur en gemeente voortgezet om een haalbaar en verantwoord reddingsplan voor het pand overeen te komen. Dat heeft in 2020 geleid tot het gemeentelijk besluit om de grond onder het pand via erfpacht voor 25 jaar aan Mae Uku beschikbaar te stellen en het gebouw erop voor
€ 1,00 aan de Stichting Mae Uku in eigendom te verkopen.

De voorwaarden waaronder het pand eigendom van de stichting zou worden waren in de coronaperiode onderwerp van gesprek. Vanwege noodzakelijk herstel, door achterstallig onderhoud van het houten gebouw, was het zaak voor Mae Uku om daarvoor de financiering rond te krijgen voordat het tot eigendomsoverdracht wilde overgaan. Ook de formuleringen in de erfpacht- en koopovereenkomst werden kritisch beoordeeld. Als Mae Uku het gebouw niet zou overnemen zou de gemeente in het kader van de revitalisering van haar accommodatiebeleid het pand moeten slopen.

Daarmee zou de ziel uit de Molukse woonwijk worden gehaald. Nu er voldoende financiering van de renovatieplannen uit subsidies en eigen activiteiten is verzameld, is de stichting bereid om formeel tot de overname van het pand over te gaan. Deze heuglijke gebeurtenis wordt dan ook op 6  september feestelijk omlijst. De deur wordt om 19:00 uur geopend en het formele deel start om 19:30 uur.

Reactie schrijven

Commentaren: 0