· 

Energietoeslag laagste inkomens niet verlengd

Hoewel deze regeling volgend jaar zou eindigen, overwoog het kabinet om deze eenmalige toeslag met een jaar te verlengen.

Stookkosten  Afbeelding van Gerd Altmann via Pixabay

Het demissionaire kabinet is niet van plan om de regeling voor een energietoeslag van 1300 euro voor mensen met een inkomen rond het sociaal minimum te verlengen. Dat melden ingewijden in Den Haag aan de NOS. De energietoeslag was een van de maatregelen om tegemoet te komen aan de gestegen energielasten van mensen met een laag inkomen. Hoewel deze regeling volgend jaar zou eindigen, overwoog het kabinet om deze eenmalige toeslag met een jaar te verlengen.

Wintermaanden
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitbetaling, waarbij zij beoordelen wie in aanmerking komt voor deze ondersteuning. Omdat zowel de Tweede als de Eerste Kamer nog moet instemmen met het wetsvoorstel dat deze toeslag regelt, kan het bedrag over 2023 nog niet worden aangevraagd. De intentie is om de toeslag tijdens de wintermaanden uit te keren, waarbij een aanzienlijk deel pas in 2024 op de rekeningen zal verschijnen. Volgend jaar kunnen geen nieuwe aanvragen meer worden ingediend.

Aflopende regelingen
De timing is opmerkelijk. Nog geen twee weken geleden kwam het Centraal Planbureau (CPB) met een verontrustend vooruitzicht: zonder extra beleid komt zo’n 5,7 procent van de totale bevolking en 7 procent van de kinderen in armoede terecht. Dit omdat lopende regelingen veelal aflopen vanaf 1 januari 2024.

Koopkrachtmaatregelen
Inmiddels is duidelijk dat de regering 2 miljard euro wil uittrekken voor koopkrachtmaatregelen. Het is nog onduidelijk hoe de bewindspersonen hier invulling aan willen geven. ‘Het verlengen van de energietoeslagregeling zit er dus niet bij. Naar verluidt zal ook de zorgtoeslag niet worden verhoogd. Waarschijnlijk is dat besloten omdat de groep mensen die deze toeslag krijgt niet alleen bestaat uit mensen met de allerlaagste inkomens’, is te lezen op de website van de NOS.

Bron www.binnenlandsbestuur.nl

Reactie schrijven

Commentaren: 0