· 

Verhuizing buitenopslag afval gemeente Vlissingen

De Kenniswerf is in ontwikkeling! De Kenniswerf wordt ontwikkeld tot een gebied waar het prettig werken, studeren, wonen, ontspannen en recreëren is.

Resterende deel van de afvalverwijdering aan de Edisonweg  © Multranet Media

Dankzij het compensatiepakket Wind in de zeilen zijn er middelen beschikbaar om zowel economisch als sociaal stevig te investeren in Zeeland.

Verdere ontwikkeling Kenniswerf
Een onderdeel van het pakket betreft de verdere ontwikkeling Kenniswerf Vlissingen. De ambitie van de Kenniswerf is om een toonaangevende campus te zijn, met een internationale uitstraling. Door het pakket komen deze ontwikkelingen in een stroomversnelling terecht.

Verhuizing buitenopslag
Met het oog op de ontwikkeling van de Kenniswerf, wordt er ruimte gemaakt voor nieuwe initiatieven en een aangenamer verblijfsgebied. Hierom verhuist de buitenopslag van de afvalverwijdering aan de Edisonweg nu al naar een tijdelijke locatie.

Planning
De voorbereidingen voor de verhuizing zijn op 29 augustus 2023 gestart. Nadat de opslag verhuisd is en de sloopwerkzaamheden ter plaatse zijn uitgevoerd, zullen de schuttingen worden verplaatst. Hierdoor ontstaat er een doorkijk naar het kanaal. De invulling van de locatie staat nog niet vast, maar er zal zeker oog zijn voor een groener en aangenamer verblijfsgebied.

De verhuizing van het resterende deel van de afvalverwijdering aan de Edisonweg staat gepland voor het najaar van 2024.

Reactie schrijven

Commentaren: 0