· 

Eerste prijs met promotie voor Ons Genoegen Vlissingen

Op zaterdag 4 november jl. organiseerde de Zeeuwse Muziek Bond een Concertconcours in het Scheldetheater in Terneuzen. Sinds Corona weer de eerste keer dat een dergelijk evenement plaatsvond.

Koninklijke Harmonie Ons Genoegen (KHOG)

De Koninklijke Harmonie Ons Genoegen (KHOG) was één van de deelnemers die zich had ingeschreven om zo het muzikale niveau door 3 juryleden te laten beoordelen op: intonatie, klankvorming, klankbalans, techniek, articulatie, ritmiek, samenspel, dynamiek, nuancering en muzikale uitvoering.

Direct na de zomervakantie is gestart met de thuisstudie en het instuderen van de twee concourswerken. Suite Acadienne van de in Nederland geboren Canadese componist Bernhard Bogisch en Pageant van Vincent Persichetti. Om tot het best mogelijke resultaat te komen, werden nog een extra repetitiedagen ingepland en werd samen met een aantal andere deelnemende orkesten een try-out concert georganiseerd.

Alle inspanningen hebben een prachtig resultaat opgeleverd. Van de 100 punten die er te verdienen zijn, behaalde het orkest voor Suite Acadienne gemiddeld 86,50 punten; voor Pageant 85,83 punten. Een gemiddelde van 86 punten, goed voor een 1e prijs met promotie naar de 3edivisie. In de juryrapporten van de heren J. Maas, A. Appelo, en J. Stolk heel veel positieve feedback. Zij vermelden een mooi orkest met een goede klank. Mooi van sfeer en spel met mooie muzikale lijnen, waarbij de frasering goed is vorm gegeven. Geweldig mooie credits voor Sander van Dorst, die sinds november 2021 dirigent is van KHOG.

Niet alleen behaalde KHOG een 1e prijs, ze behaalden ook het hoogste aantal punten van de dag.Totale overzicht van deelnemers en resultaten in volgorde van deelname:

Reactie schrijven

Commentaren: 0