· 

NSC: geen deugdelijke plannen voor eerlijk delen en duurzaamheid

Nieuw Sociaal Contract (NSC), de partij van Pieter Omtzigt, heeft een teleurstellend verkiezingsprogramma gepresenteerd.

Stemmen voor een rechtvaardige en duurzame samenleving Gerd Altmann via Pixabay

Het programma mist een financiële onderbouwing, waardoor kiezers niet weten wie (later) de rekening gepresenteerd krijgt. Daarnaast geeft het programma onvoldoende prioriteit aan eerlijk delen en duurzaamheid.

Zo noemt NSC geen stijgingspercentage voor het minimumloon, waardoor ook onduidelijk blijft wat NSC beoogt met betrekking tot de hoogte van de AOW en de bijstand. Beide uitkeringen zijn immers gekoppeld aan het minimumloon.

Bovendien houdt NSC vast aan het eigen risico in de zorg, wat een forse financiële last is voor mensen met een laag inkomen. Ook vermijdt de partij huisjesmelkers aan te pakken, waardoor deze kunnen profiteren van de woningnood. Deze beleidskeuzes dragen niet echt bij aan de bestaanszekerheid van mensen.

Verder wil de partij de veestapel niet fors verminderen om de overmatige stikstofuitstoot terug te dringen. Evenzo is NSC tegen een kilometerheffing gebaseerd op het gebruik van de auto, ook als deze een lager tarief kent voor regio's waar mensen afhankelijk zijn van de auto. Terwijl de maatregel filevorming en luchtvervuiling effectief tegengaat.

Kortom, kiezers die eerlijk delen, duurzaamheid en een financiële onderbouwing belangrijk vinden, komen bij NSC bedrogen uit.

André Vermeulen.

Reactie schrijven

Commentaren: 0