· 

Provincie Zeeland steeds populairder onder toeristen

Toeristen weten de weg naar Zeeland steeds makkelijker te vinden. De hotels, pensions, campings en vakantieparken in Zeeland raken steeds voller. De provincie Zeeland is steeds meer in trek bij toeristen.

Foto van (Maike und Björn Bröskamp) © Pixabay

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die www.reischeck.nl onderzocht. In het afgelopen jaar (2022) verbleven er 2.971.000 gasten in Zeeuwse vakantieaccommodaties. Dat is ruim 28,5% meer dan in 2015. Er kwamen niet alleen meer gasten, ze bleven gemiddeld ook langer slapen: het aantal overnachtingen nam sinds 2015 toe met 27,6% naar 12.635.000. Vakantieparken zorgen voor de meeste overnachtingen (6.311.000), gevolgd door campings (4.286.000), hotels en pensions (1.883.000) en groepsaccommodaties (154.000).

Snel herstel na corona jaren
Door het coronavirus nam het aantal gasten dat naar Zeeland kwam in 2020 (1.961.000) en 2021 (2.540.000) fors af. Opvallend is dat dit in 2022 weer snel hersteld is. In het afgelopen jaar kwamen er 2.971.000 gasten naar Zeeland, een toename van 10,4 ten opzichte van het pre-coronajaar 2019.

2023 lijkt af te stevenen op nieuw record
Volgens het NBTC Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen trekt het toerisme in Nederland verder aan. Er komen steeds meer internationale gasten naar Nederland en ook Nederlanders blijven graag op vakantie in eigen land gaan. Dit zien we ook terug in de voorlopige toerismecijfers van Zeeland in 2023. In de eerste 8 maanden van 2023 verwelkomde Zeeland al 2.155.000 gasten: een toename van 2,8% ten opzichte van dezelfde periode in 2022. Hiermee stevent de provincie af op een nieuw bezoekersrecord.

Waar komen de toeristen die naar Zeeland komen vandaan?
De Zeeuwse accommodaties worden vooral gevuld door Nederlandse vakantiegangers. In 2022 bezochten 1.485.000 (50,0%) Nederlandse gasten de provincie. De overige 1.486.000 (50,0%) gasten komen uit het buitenland. Veruit de meeste buitenlandse gasten zijn afkomstig uit Duitsland, gevolgd door België en Frankrijk. De volledige top-5 vind je hieronder.

Top-5 herkomst buitenlandse gasten provincie
1. Duitsland (1.009.000 gasten)
2. België (377.000 gasten)
3. Frankrijk (14.000 gasten)
4. Verenigd Koninkrijk (12.000 gasten)
5. Zwitserland (12.000 gasten

Toename aantal logiesaccommodaties in Zeeland
Net als het aantal gasten is ook het aantal logiesaccommodaties de laatste jaren gestegen. In 2017 telde de provincie Zeeland nog 882 accommodaties, eind 2022 waren dit er 961, een toename van 9,0%. De groei wordt vooral veroorzaakt door een stijging van het aantal hotels, pensions en jeugdaccommodaties (van 228 in 2017 naar 305 in 2022). Het aantal verblijfsrecreatieve logiesaccommodaties (dit zijn campings, vakantieparken en groepsaccommodaties) is sinds 2017vrijwel hetzelfde gebleven (van 654 in 2017 naar 656 in 2022).

Onderzoeksmethode
Dit onderzoek richt zich op het aantal toeristen in de Nederlandse provincies over de periode van 2015 tot en met 2023. Voor de analyse zijn data gebruikt van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), erkend als de primaire bron voor officiële statistische informatie in Nederland. Zie ook onze onderzoekspagina.

Reactie schrijven

Commentaren: 0