· 

Vragen SGP over blijvend verplaatsen zaterdagmarkt naar Spuistraat

Bij de marktondernemers van de zaterdagmarkt, de klanten en de ondernemers op het Scheldeplein is grote onrust en verontwaardiging ontstaan.

Scheldeplein  © Multranet Media

Over de inhoud van het persbericht dat de zaterdagmarkt mogelijk definitief wordt verplaatst naar de Spuistraat vanwege de herinrichting van Walstraat Noord/Scheldeplein. Van de marktmeester hebben de marktondernemers gehoord dat tijdelijke verplaatsing van de zaterdagmarkt naar de Spuistraat gaat plaatsvinden maar dat, na herinrichting van Walstraat-Noord/Scheldeplein, de zaterdagmarkt daarna weer zal terugkeren op het Scheldplein.

De marktondernemers, de klanten en de ondernemers op het Scheldeplein zijn, op zijn zachtst gezegd, “not amused” over het voornemen de zaterdagmarkt definitief naar de Spuistraat te verplaatsen. Ook het feit dat zij dit via de pers moesten vernemen, heeft geleidt tot grote teleurstelling en onbegrip.

Daarom heeft de SGP de volgende vragen:
Artikel 36-vragen (Vragenhalfuur) Commissie Ruimte 23-11-2023
Aangekondigde definitieve verplaatsing zaterdagmarkt naar Spuistraat n.a.v. populaire besluitenlijst d.d. 31-10-2023, 2353985 Herinrichting Walstraat-Noord/Scheldeplein en persbericht hieromtrent.

Duidelijk is dat de marktondernemers van de zaterdagmarkt en de ondernemers op het Scheldeplein in het voortraject niet als stakeholders betrokken zijn bij de mogelijke herinrichting van Walstraat-Noord/Scheldeplein. Waarom is dit niet gebeurd?

Worden deze ondernemers slechts gezien als marktkraamhouders/winkeliers of als mee beslissers?
De zaterdagmarkt is mede belangrijk voor de ondernemers op het Scheldeplein omdat dit winkelend publiek trekt naar dit gedeelte van de binnenstad. Voor de ondernemers in de Spuistraat (die zich merendeels aan de zuidkant bevinden) is de Action al een grote publiekstrekker. Is met het voorgenomen ontwerp van Walstraat-Noord/Scheldeplein het economisch belang van de ondernemers aldaar rekening gehouden?

Wat is belangrijker voor het college: het cosmetisch aanzicht van een winkelstraat/-plein met weinig reuring of het economische belang van de (markt)ondernemers in de binnenstad, dé mensen die we nodig hebben voor een bruisende stad?

Is het college bereid om het economisch belang van alle (markt)ondernemers mee te wegen bij het maken van plannen/ontwerpen voor de herinrichting van Walstraat-Noord/Scheldeplein en worden zij voortaan eerder en actiever betrokken bij de plannen en het ontwerp?

Welke trede van de participatieladder wordt gegund aan deze ondernemers?

Fractie SGP
Lilian Janse-van der Weele en Cor Tromp

Reactie schrijven

Commentaren: 0