· 

Zeeuwse zeeweringen. Werken aan de Zeeuwse kust, 1944-2015

Verschijnt op 8 december 2023 bij Uitgeverij Matrijs! Zeeuwse zeeweringen. Werken aan de Zeeuwse kust, 1944-2015 toont de veelomvattende verdediging van Zeeland op de grens van land en water.

De basalt glooiing onderaan de Vlissingse boulevards wordt ingegoten met asfalt. De zeewering hier werd eind jaren vijftig verbreed en versterkt. Van Oord Werkendam voerde de werkzaamheden uit. Zeeuws Archief, Fotocollectie Vlissingen

Het vertelt hoe aannemers de kolossale werken, die technisch vaak ook nog eens heel gecompliceerd waren, tot stand brachten. Maar liefst 429 kilometer aan dijken, dammen, duinen en kades beschermt de inwoners van Zeeland tegen overstromingen. De kustlijn is voor het grootste deel in de loop van zo´n tien eeuwen door mensen aangelegd. Aanleg, onderhoud, beheer, herstel en versterking zijn constanten in de geschiedenis van de Zeeuwse zeeweringen. En nog nooit waren die werken zo omvangrijk en zo ingrijpend als in de tweede helft van de twintigste eeuw.

Na de inundatie van 1944 werden vier grote dijkgaten op Walcheren gedicht. Na de verwoestende stormvloed in 1953 werden verspreid door de hele provincie op tal van plaatsen doorgebroken dijken gedicht, nog voor het stormseizoen weer aanving. De uitvoering van de Deltawerken behelsde behalve de afsluiting van hele zeearmen ook het in stand houden en de versterking van vele tientallen kilometers dijk, duin en strand. Vooral deze laatste werken zijn nooit klaar.

Aan de Nolledijk stort een drijvende kraan klei op het te vormen dijktalud. De Nolledijk was gebombardeerd door
de geallieerden om de aftocht van de Duitsers te bespoedigen.
© Nationaal Archief, Fotocollectie Anefo

Zeeuwse zeeweringen. Werken aan de Zeeuwse kust,1944-2015 was een initiatief van Jaap Welleman, die zijn hele leven in de waterbouw heeft gewerkt. Auteur Jeanine Dekker maakte op basis van zijn praktische kennis en archieven en haar eigen onderzoek dit boek over de veelomvattende verdediging van Zeeland tegen het water.

Omslag Zeeuwse zeeweringen. Werken aan de Zeeuwse kust,
1944-2015

Reactie schrijven

Commentaren: 0