· 

Nieuwe huisvestingsverordening in Middelburg

Vanaf 1 januari 2024 is de nieuwe huisvestingsverordening van de gemeente Middelburg van kracht. Deze huisvestingsverordening stelt regels met betrekking tot de verandering van een woonruimte.

Middelburg  Afbeelding van djedj via Pixabay

In het geval van het splitsen, samenvoegen of onttrekken van een woning geldt nu een vergunningsplicht. Dit is om onrechtvaardige situaties in de woningmarkt te voorkomen.

Er zijn meerdere redenen waarom de huisvestingsverordening is geïntroduceerd. Eén van de redenen achter de aanpassing van de huisvestingsverordening in gemeente Middelburg is de behoefte aan een effectievere sturing op leefbaarheid. Denk hierbij aan (illegale) verhuur wat voor overlast kan leiden in wijken, met mogelijke negatieve gevolgen voor de leefbaarheid ervan. Daarnaast moeten er voldoende betaalbare woningen beschikbaar blijven voor starters of inwoners met een lager inkomen in de gemeente. Dit type woningen is schaars en moet worden beschermd. Een situatie waarbij beleggers goedkope woningen opkopen en deze voor een hogere prijs verhuren of verkopen wil de gemeente hiermee voorkomen.

Verder gelden er op dit moment geen specifieke regels op dit gebied. Dit biedt ruimte voor verbouwingen, splitsingen en andere ingrepen door beleggers en eigenaren in de gehele gemeente. In de praktijk worden woningen vaak ‘opgehokt’ voor maximaal rendement. Medio 2024 zal er ook en vergunningsplicht inwerking treden voor de toeristische verhuur binnen de gemeentegrenzen.

De Middelburgse Woonagenda en Woonvisie van gemeente Middelburg
De aanleiding voor deze aanpassingen ligt in de Middelburgse Woonagenda 2023, die is vastgesteld door de raad, en vormt een concrete stap in de uitvoering van de Middelburgse Woonvisie 2023 - 2027. De Middelburgse Woonvisie beschrijft de impact van woningen die als tweede woning dienen of illegaal worden verhuurd, aan toeristen of aan arbeidsmigranten.

Momenteel wordt slechts een klein deel van de woningvoorraad hierdoor beïnvloed. Trends zoals een groeiende vraag naar arbeid en investeringswensen in vastgoed kunnen dit percentage vergroten. Illegale of tijdelijke verhuur van woningen zorgt ervoor dat reguliere huizen niet meer beschikbaar zijn, wat uiteindelijk kan leiden tot hogere prijzen en minder kansen voor starters die een huis willen kopen of huren en voor inwoners met een bescheiden inkomen.

Reactie schrijven

Commentaren: 0