· 

Scholen Parelburcht en Tweemaster-Kameleon in Oost-Souburg in juni gereed

De scholen Parelburcht en Tweemaster-Kameleon in Oost-Souburg zijn in de opleverfase aangekomen. Naar verwachting zijn de beide scholen in juni gereed.

Foto ter illustratie klaslokaal (Victor Salazar) © Pixabay

Het opleverdossier wordt nu compleet gemaakt zodat het toetsteam, bestaande uit een ontwerpteam en team van deskundigen, aan de slag kan gaan om het gebouw en de revisiedocumenten te toetsen. In tussentijd zijn er diverse keuringen in beide scholen uitgevoerd. Naast de bouwkundige en installatietechnische opname wordt er ook een financiële afrekening opgesteld voor beide gebouwen. In deze financiële afrekening worden boeteclausule als ook kosten die door de vertraagde oplevering zijn opgetreden meegenomen.

Legaliseringstraject Tweemaster-Kameleon
In overleg met bewoners is gekomen tot een optimale invulling van de omgeving Jan de Priesterstraat en Cornelis van Perestraat. Hierdoor is pas onlangs een definitieve inrichting van de omgeving afgerond waardoor de omgevingsvergunning ter legalisatie van de “verschoven” school de Tweemaster-Kameleon op zich heeft laten wachten. In december zal de aanvraag omgevingsvergunning worden ingediend zodat eind maart 2024 een onherroepelijk vergunning kan worden verwacht, mits er geen bezwaren worden ingediend door belanghebbenden.

Overdracht
Nu er zicht komt op de oplevering van beide schoolgebouwen wordt ook het proces van overdracht naar schoolbesturen verder vormgegeven. Er zijn op dit moment diverse overleggen met schoolbesturen gaande om de overdracht formeel af te wikkelen. Het streven is om voor de zomervakantie (2024), de maand juni, beide scholen in gebruik te nemen.

Reactie schrijven

Commentaren: 0