· 

UCR stelt studiebeurzen voor Zeeuwse studenten beschikbaar

University College Roosevelt (UCR) stelt studiebeurzen voor Zeeuwse studenten beschikbaar. Deze beurs, met een waarde van €5.000, wordt evenredig over drie studiejaren uitbetaald.

University College Roosevelt (UCR) Middelburg

Diversiteitsbeurzen
Vanaf het academisch jaar 2024-2025 biedt UCR verschillende beurzen aan voor studenten die extra financiële ondersteuning nodig hebben om te kunnen studeren. 13 van deze beurzen zijn zogeheten ‘diversiteitsbeurzen’. Deze beurzen worden uitgereikt aan studenten uit regio’s die minder vertegenwoordigd zijn op UCR. 3 hiervan zijn geoormerkt voor studenten uit Zeeland. De overige beurzen zijn bestemd voor studenten uit Latijns Amerika (3x), Afrika (3x), Nederlandse Antillen of Suriname (3x) en Oekraïne (1x)

Diversiteit op UCR
UCR bestaat uit een zeer diverse gemeenschap studenten en medewerkers. Ongeveer 65% van de studenten heeft een niet-Nederlandse nationaliteit, en binnen de studentenpopulatie van 600 studenten zijn zo’n 60 verschillende nationaliteiten vertegenwoordigd. Ondanks dat UCR al 20 jaar gevestigd is in Zeeland, zijn er jaarlijks relatief weinig (6 tot 8) Zeeuwse studenten die hun opleiding bij UCR beginnen . Door het bieden van beurzen hoopt de universiteit mogelijke drempels weg te kunnen halen.

Zeeuwse onderwerpen
Op UCR wordt veel aandacht besteed aan oplossingen voor lokale vraagstukken op het gebied van water, energie, en voedsel. Zowel in het onderwijsprogramma als in regionale samenwerkingen zoals het Joint Research Center Zeeland en het Delta Climate Center. Zeeland wordt gezien als living lab om tot oplossingen te komen die wereldwijd toepasbaar zijn. Edward Nieuwenhuis, Dean van UCR: ‘UCR vindt het belangrijk om ook studenten van dicht bij huis aan te trekken. Juist Zeeuwse studenten moeten meedenken over zeespiegelstijging of eiwittransitie opdat ze na hun afstuderen een unieke bijdrage kunnen leveren aan het aanpakken en oplossen van deze grote uitdagingen’.

Financiële steun
De diversiteitsbeurzen zijn zogeheten need-based scholarships. Studenten komen hier voor in aanmerking wanneer het gezamenlijk inkomen van de ouders minder is dan €40.000 netto per jaar. Om verder in aanmerking te komen voor een beurs moet de student toegelaten zijn op UCR, en daar zijn of haar studie volgen.

Reactie schrijven

Commentaren: 0